logo itpoint.cz

TietoEnator Sykora sklízí úspěch v Asii

Společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku analýzy pro kazašskou plynárenskou společnost Intergas Central Asia. Analýza je zaměřena na vhodnost implementace geografického informačního systému

Společnost TietoEnator Sykora vyhrála výběrové řízení na dodávku analýzy pro kazašskou plynárenskou společnost Intergas Central Asia (ICA). Analýza je zaměřena na vhodnost implementace geografického informačního systému do podmínek společnosti ICA. Projekt je rozdělen do čtrnácti etap a jeho ukončení je plánováno na květen tohoto roku. Část projektu spočívající zvláště ve sběru dat je realizována přímo v Almatě, sídle společnosti ICA, zatímco porovnávací fáze řešení a vývoj prototypu proběhne v domácím prostředí společnosti TietoEnator Sykora. Cílem analýzy je posouzení stávající situace v ICA. Projekt zahrnuje podrobný rozbor všech složek systému od organizační struktury a business procesů, přes zmapování stavu HW, SW, sítí, dat a požadavků uživatelů na potřebnost, dostupnost, funkčnost a prezentaci geografických informací až po komunikaci a vzájemnou výměnu dat s jinými i externími subjekty. Samozřejmou součástí analýzy bude i doporučení nejvhodnějšího řešení GIS systému, který v maximální míře pokryje požadavky zákazníka. ICA se jako součást plynárenského gigantu KazTransGas zabývá transportem a prodejem plynu na domácím i zahraničním trhu a těžbou, financováním, výstavbou a využíváním potrubních sítí v kazašské republice. Pro společnost TietoEnator Sykora tak nová zakázka představuje velkou příležitost pro uplatnění jejího know-how z oblasti plynárenství a využití dlouholetých zkušeností se zaváděním obdobných systémů. Společnost TietoEnator Sykora potvrdila své renomé systémového integrátora s velkým "S" a dokázala, že ani složitá tržní situace není pro skutečně kvalitní služby žádnou překážkou.

 www.sykora.cz

Článek ze dne 5. února 2003 - středa