logo itpoint.cz

Tiscali povede testování modelu paušálního zpoplatnění připojení i internetu prostřednictvím dial-up

Testování ze strany společnosti Tiscali bude zahrnovat veškeré aspekty technických a ekonomických podmínek modelu, včetně celkového dopadu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internetu na současnou infrastrukturu sítě telefonického připojení k internetu ...

Společnost Tiscali převezme hlavní roli v provozním testování nového modelu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internet, známého pod zkratkou FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination), který vyvinula Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

V kombinaci s oddělením paušálních poplatků za užívání HTS (telefonní linky), jak požadují alternativní operátoři, by model FRIACO umožnil alternativním operátorům nabídnout klientům paušální poplatek za telefonické internetové připojení zcela nezávisle na Českém Telecomu a uživatelé by pak mohli od svého alternativního operátora dostávat jediný účet jak za služby připojení k internetu přes telefon, tak za běžné telefonní služby.

Testování ze strany společnosti Tiscali bude zahrnovat veškeré aspekty technických a ekonomických podmínek modelu, včetně celkového dopadu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internetu na současnou infrastrukturu sítě telefonického připojení k internetu.

"Zavedení paušálního poplatku za telefonické připojení pro uživatele internetu je významným krokem na cestě k dosažení hlavního cíle, kterým je snížení nákladů za telefonické internetové připojení pro české uživatele a jejich větší využívání internetu," řekl Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali. "Možnost alternativních operátorů poskytovat balíčky paušálních poplatků za přístup k internetu po telefonních linkách nezávisle na současném poskytovateli též uživatele osvobodí od monopolistických omezení, která limitují jejich možnosti výběru poskytovatele telefonického připojení k internetu, a povede k výrazně větší konkurenci na trhu."

FRIACO je obchodní model zpoplatnění propojení mezi operátory. V rámci tohoto modelu terminující operátor (v jehož síti je volání ukončeno, to jest OLO/ISP) hradí originujícímu operátorovi (v jehož přístupové síti je volání zahájeno) paušální propojovací poplatek za užívání propojovacího svazku (2Mbit). To umožňuje terminujícímu operátorovi nabídnout svým koncovým uživatelům, těm kteří volají na jeho číslo pro Internet, celou škálu nejrůznějších tarifů, od minutového zpoplatnění přes intervalové paušály po časové kredity. Originující operátor koncového účastníka nezpoplatňuje. Jednou z podmínek fungování tohoto modelu je předpoklad, že Ćeský Telecom oddělí od svých tarifních programů paušální poplatek za užívání HTS (telefonní linky). Požadujeme, aby oddělení paušálního poplatku od tarifních programů prosadil ČTÚ a ÚOHS. V současné době je paušální poplatek za HTS součástí koncových tarifů a účastník, který má pronajatu linku od ČTc se zároveň musí přihlásit k některému z jeho tarifů.

Tiscali

Článek ze dne 2. října 2003 - čtvrtek