logo itpoint.cz

Tiscali spouští služby širokopásmového přístupu k internetu v celé ČR

Vedoucí česká internetová společnost představuje průkopnickou kombinaci ADSL, satelitních a Wi-Fi služeb, aby uživatelům Internetu v celé České republice zpřístupnila nepřetržitý vysokorychlostní širokopásmový přístup ...

Dostupnost širokopásmového přístupu k Internetu v rámci České republiky - dříve omezená pouze na velká města - dnes učinila velký krok kupředu. TISCALI, vedoucí internetová společnost v České republice, oznámila spuštění vysokorychlostních nepřetržitých širokopásmových služeb přístupu k Internetu pro uživatele z domácností a pro podnikové uživatele, čímž pro české uživatele spustila ambiciózní a dosud nevídanou šíři možností na bázi širokopásmové technologie, včetně ADSL, satelitních a Wi-Fi služeb.

"Před třemi roky byla naše společnost v České republice prvním poskytovatelem přístupu k Internetu (ISP), který po celé republice umožnil přístup k Internetu zdarma za nejnižší ceny vytáčeného připojení," řekl Naveed Gill, Generální ředitel TISCALI Česká republika na úterní tiskové konferenci společnosti. "Stejně jako jsme prolomili geografická omezení vytáčeného připojení k Internetu, prolomíme nyní limity širokopásmového přístupu a zajistíme, aby každý, kdo v této zemi chce širokopásmový Internet, k němu získal přístup."

Nabídka širokopásmových internetových služeb společnosti TISCALI je v současnosti směřována především na ty tzv. "heavy users" (uživatelé vykazující největší provoz na Internetu) - např. firmy, společnosti poskytující Internet na maloobchodní bázi (např. hotely, internetové kavárny), hráče on-line her atd. - ale je rovněž v ekonomickém dosahu průměrných uživatelů z řad domácností, kteří často Internet využívají. S měsíčními poplatky od 1 299,- Kč za nejlevnější ADSL službu přes 3 590,- Kč za satelitní připojení k Internetu až po 10 599,- Kč za nejrychlejší ADSL služby (bez DPH), je nabídka TISCALI nastavena tak, aby vyhověla požadavkům a rozpočtům širokého spektra domácích a firemních uživatelů.

Portfolio Broadband služeb TISCALI zahrnuje :

TISCALI ADSL

TISCALI ADSL je širokopásmové řešení společnosti TISCALI na bázi pevné linky pro domácnosti a firmy z více než 75 měst po celé České republice, ve kterých byla do dnešního dne Českým Telecomem nainstalována DSLAM technologie. TISCALI nyní nabízí pět balíčků ADSL služeb, které se liší rychlostí, agregací, podpůrnými službami a cenou.

Pro uživatele z domácností a malých firem, nabízí společnost TISCALI dvě možnosti: poskytování neomezeného přístupu k Internetu o rychlosti 192/64 kb/s za měsíční poplatek 1 299,- Kč nebo 320/128 kb/s za 2 199,- Kč měsíčně. Uživatelé obou služeb rovněž získají dynamickou IP adresu, 20 MB webového prostoru, e-mailovou schránku o velikosti 20 MB, 10 e-mailových aliasů a 5 podúčtů a navíc plnou škálu služeb TISCALI 10.0, které TISCALI poskytuje svým uživatelům Internetu. Uživatelům těchto služeb je účtován jednorázový zřizovací poplatek ve výši 1 600,- Kč a měsíční poplatek ve výši 150,- Kč za pronájem ADSL modemu potřebného pro využívání této služby.

Firmám TISCALI nabízí tři úrovně ADSL služby: od 256/64 kb/s za 3 199,- Kč za měsíc přes 512/128 kb/s za 5 599,- Kč za měsíc až po 1 024/256 kb/s za 10 599,- Kč za měsíc. Všechny tři služby nabízejí nízkou úroveň agregace při spolehlivém vysokorychlostním přenosu, statickou IP adresu, 30 MB webového prostoru, e-mailovou schránku o velikosti 30 MB, 10 e-mailových aliasů a 5 podúčtů. Pokud je služba využívána společně s technologií správy místní sítě, může několik uživatelů z firmy nebo organizace využívat jediné ADSL připojení najednou. Uživatelé hradí jednorázový zřizovací poplatek ve výši 4 900,- Kč a měsíční poplatek ve výši 500,- Kč za pronájem modemu.

Všechny úrovně služby TISCALI ADSL umožňují uživateli zároveň telefonovat a být připojen k Internetu. Společnost TISCALI neúčtuje za své ADSL služby žádný aktivační poplatek.

Ceny základních služeb

Rychlost / typ služby Zřizovací poplatek Měsíční poplatek
TISCALI ADSL 192/64 1.600 Kč 1.299 Kč
TISCALI ADSL 320/128 1.600 Kč 2.199 Kč
TISCALI ADSL 256/64 4.900 Kč 3.199 Kč
TISCALI ADSL 512/128 4.900 Kč 5.599 Kč
TISCALI ADSL 1024/256 4.900 Kč 10.599 Kč

Služby TISCALI ADSL obsahují

Rychlost / typ služby IP adresa WWW prostor E-mail (počet / velikost / počet pod-účtů / aliasů) Agregace
TISCALI ADSL 192/64 Dynamická 20 MB 1 / 20 MB / 5 / 10 1 : 50
TISCALI ADSL 320/128 Dynamická 20 MB 1 / 20 MB / 5 / 10 1 : 50
TISCALI ADSL 256/64 Dynamická/Statická 30 MB 1 / 20 MB / 5 / 10 1 : 20
TISCALI ADSL 512/128 Dynamická/Statická 30 MB 1 / 30 MB / 5 / 10 1 : 20
TISCALI ADSL 1024/256 Dynamická/Statická 30 MB 1 / 30 MB / 5 / 10 1 : 20

Modemy (nutná součást služby)

Typ modemu Měsíční pronájem
Alcatel SPEED TOUCH Home (pro HTS) 150 Kč
Alcatel SPEED TOUCH Home (pro ISDN) 150 Kč
Alcatel SPEED TOUCH USB (pro HTS) 150 Kč
Alcatel SPEED TOUCH USB (pro ISDN) 150 Kč
Alcatel SPEED TOUCH Pro (pro HTS) 500 Kč
Alcatel SPEED TOUCH Pro (pro ISDN) 500 Kč

Jednorázové poplatky

Typ služby Cena
Zvýšení přístupové rychlosti služby TISCALI ADSL v rámci služeb se shodnou agregací 0 Kč
Snížení přístupové rychlosti služby TISCALI ADSL v rámci služeb s agregací 1:20 4.900 Kč
Snížení přístupové rychlosti služby TISCALI ADSL v rámci služeb s agregací 1:50 1.600 Kč
Snížení / Zvýšení přístupové rychlosti služby TISCALI ADSL mezi skupinami služeb s rozdílnou agregací 3.500 Kč
Přeložení TISCALI ADSL (nezahrnuje případné další samostatné náklady, které jsou účtovány v souvislosti s přeložením hlavní telekomunikační stanice - HTS nebo přípojky euroISDN) zřizovací poplatek TISCALI ADSL podle typu služby
Změna koncového zařízení TISCALI ADSL (zvolené koncové zařízení účastníkem musí odpovídat typu přípojného vedení: hlavní telekomunikační stanice - HTS nebo přípojka euroISDN) 1.600 Kč

Veškeré ceny služeb jsou uvedeny bez DPH 5%. Ceny modemů jsou uvedeny bez DPH 22%. Ceník je platný od 01.04. 2003.

TISCALI SAT

TISCALI SAT je řešení společnosti TISCALI pro uživatele po celé republice, kteří hojně využívají Internet a hledají širokopásmový přístup v oblastech České republiky, které nejsou pokryty technologií ADSL. Služba poskytuje uživatelům neomezený vysokorychlostní (400/150 kb/s) přístup k Internetu prostřednictvím obousměrného satelitního připojení s využitím antény o průměru 75 cm a satelitního modemu. Služba je nabízena ve dvou úrovních: TISCALI SAT (pro připojení jednoho počítače k Internetu se statickou IP adresou) a TISCALI SAT LAN (pro připojení až pěti počítačů k Internetu najednou s dynamickým IP směrovačem).

TISCALI SAT neobsazuje telefonní linku uživatele. Uživatelé mohou zároveň telefonovat a používat Internet.

Měsíční poplatky za službu jsou 3 590,- Kč za TISCALI SAT a 6 890,- Kč za TISCALI SAT LAN. Anténa a modem potřebné pro využívání služby mohou být buď u jednoroční smlouvy o využívání služby uživatelem zakoupeny (39 990,- Kč u TISCALI SAT, 59 900,- Kč u TISCALI SAT LAN), nebo v případě dvou- nebo tříleté služby o využívání služby postupně spláceny v průběhu platnosti této smlouvy. Uživatelé, s delší než jednoletou smlouvou, ve splátkách hradí i zřizovací poplatek ve výši 13 590,- Kč, který je stejný pro obě služby. Rovněž dle zvolené úrovně a délky smlouvy o využívání služby získává uživatel 30-60 MB e-mailového prostoru, 30-60 MB webového prostoru a 50 e-mailových schránek.

Ceník služby TISCALI SAT

Ceny základních služeb TISCALI SAT (400/150 kb/s)

Položka / Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
Instalace (jednorázová platba) 13.590 Kč    
Instalace (měsíční platba)   623 Kč* 434 Kč*
Zařízení (jednorázová platba) 39.990 Kč    
Zařízení (měsíční platba)   1.833 Kč* 1.277 Kč*
Měsíční paušál za připojení 3.590 Kč 3.590 Kč 3.590 Kč
Měsíční paušál CELKEM 3.590 Kč 5.423 Kč 4.867 Kč

Ceny základních služeb TISCALI SAT LAN (400/150 kb/s)

Položka / Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
Instalace (jednorázová platba) 13.590 Kč    
Instalace (měsíční platba)   623 Kč* 434 Kč*
Zařízení (jednorázová platba) 59.990 Kč    
Zařízení (měsíční platba)   2.750 Kč* 1.916 Kč*
Měsíční paušál za připojení 6.890 Kč 6.890 Kč 6.890 Kč
Měsíční paušál CELKEM 6.890 Kč 9.640 Kč 8.806 Kč

* Zákazník má možnost zaplatit Instalaci i Zařízení jednorázově i v případě delších variant smluv

 Ceny dalších služeb TISCALI SAT a TISCALI SAT LAN

Položka Cena
Předinstalační prohlídka (volitelné) 4.090 Kč
Deinstalace 6.990 Kč

Služby TISCALI SAT a TISCALI SAT LAN obsahují

Položka 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců
E-mail (počet / velikost) 50 / 30 MB 50 / 60 MB 50 / 60 MB
WWW prostor 30 MB 60 MB 60 MB

Další potřebné informace

Služba Typ zařízení Počet připojených PC
TISCALI SAT Model 360 + modem (USB / Eth. rozhraní) 1
TISCALI SAT LAN Model 180 + modem + router (Eth. rozhraní) až 5

TISCALI Wi-Fi

TISCALI Wi-Fi je celorepublikové bezdrátové řešení společnosti TISCALI pro uživatele z domácností nebo malých firem, kteří hledají bezdrátový přístup k Internetu pro svá mobilní zařízení (laptop, PDA), pro společnosti a organizace s velkým množstvím mobilních zaměstnanců, stejně jako pro subjekty, které poskytují Internet svým zákazníkům (např. malí ISP, hotely, internetové kavárny, knihovny, provozovatelé obytných a komerčních objektů atd.)

TISCALI Wi-Fi umožňuje koncovým uživatelům přístup k Internetu rychlostí až 11 Mb/s. Přístup je možný do vzdálenosti v řádech od desítek do stovek metrů od Wi-Fi "HotSpotu" (přípojného bodu Wi-Fi) v závislosti na zvoleném řešení.

Uživatelé budou mít možnost zřídit si svůj vlastní "HotSpot" pro osobní nebo, ve spolupráci s TISCALI, pro maloobchodní využití. TISCALI rovněž zřizuje svou vlastní "HotSpot" síť (do konce roku 2003 je po celé republice plánována instalace cca 20ti "HotSpotů").

Poplatky a další platby za TISCALI Wi-Fi jsou závislé na požadavcích zákazníka a účelech využívání služby.

Pro optimální využívání sítě Wi-Fi doporučuje TISCALI operační systém Microsoft WindowsXP Professional, který svým uživatelům garantuje připojení do sítě bez potřeby manuálního nastavování nebo technického know-how. Zabudovaný "Osobní firewall" chrání počítač uživatele před útoky z Internetu a Windows Media Player 9 zaručuje prvotřídní kvalitu obrazu a zvuku.

Další informace o vysokorychlostních širokopásmových službách společnosti TISCALI získáte na čísle zákaznického centra společnosti 800 184 184 nebo na tomuto tématu věnované internetové stránce broadband.tiscali.cz

Tiscali

Článek ze dne 16. dubna 2003 - středa