logo itpoint.cz

Trendy v umělé inteligenci

Pod patronací předsedy Českého telekomunikačního úřadu Ing. Davida Stádníka byl uspořádán v sídle ČTÚ seminář o High-Tech trendech v oblasti umělé inteligence. Mezi pozvanými účastníky byli zástupci státní správy, dále telekomunikačních asociací působících v ČR, členové vědeckého poradního výboru předsedy ČTÚ a techničtí pracovníci ČTÚ.

Pod patronací předsedy Českého telekomunikačního úřadu Ing. Davida Stádníka byl uspořádán v sídle ČTÚ seminář o High-Tech trendech v oblasti umělé inteligence. Mezi pozvanými účastníky byli zástupci státní správy, dále telekomunikačních asociací působících v ČR, členové vědeckého poradního výboru předsedy ČTÚ a techničtí pracovníci ČTÚ.

Prvními přednášejícími byli Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. a Ing. Zdeněk Kouba z pražské Fakulty elektrotechniky ČVUT. Téma předurčilo obsah i název semináře: TRENDY V UMĚLÉ INTELIGENCI. Jejich sofistikovaná přednáška byla částečně směrována i možnými technologickými směry praktického využití umělé inteligence v rámci telekomunikací.

V následující části vystoupil Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. z Fakulty informatiky a managementu, Univerzity v Hradci Králové. V této části byly předvedeny APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE A ZNALOSTI. Mimo zajímavé informace o managementu znalostí byl vysvětlen v rámci expertních systémů jeden z fungujících simulačních modelů řízení sklářského provozu aplikovaných v praxi.

V rámci diskuse byl předveden videoklip uplatnění simulace umělé inteligence na zdánlivě oddechovém tématu – robotický fotbalový zápas. Fotbalový zápas probíhá nezávisle na člověku, je řízen 2 videokamerami zavěšenými nad hřištěm a počítač zpracovávající signál jej rádiově přenáší na mechanický segment robota. Na průběh zápasu má klíčový vliv modul strategického řízení, nezávislého na jednotlivých agentech umělé inteligence – v tomto případě robotech. Ačkoliv se může zdát fotbalový zápas robotů odtažitý od “seriozních” témat, je naopak prubířským kamenem aplikačních technologií. A není bez zajímavosti, že brněnský fotbalový robotický tým se stal již třikrát mistrem Evropy z 250 univerzitních týmů světa.

Seminář prokázal, že pořadatelská ČTÚ vnímá technologické trendy 21. století a je připravena aplikace umělé inteligence i pro výkon svého poslání v brzkém budoucnu využít.

Více naleznete na webových stránkách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně www.robohemia.cz

ČTÚ

Článek ze dne 28. dubna 2003 - pondělí