logo itpoint.cz

Tržby Aliatelu v meziročním srovnání výrazně vzrostly

Aliatel zveřejnil své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2003. V tomto období dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti 1,213 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 41 %. Výsledek hospodaření Aliatelu dosažený k 30. červnu 2003 odpovídá předpokládanému plánu. Ve srovnání s výsledky srovnatelného období roku 2002 se podařilo plánovanou ztrátu snížit o 17 %.

Společnost Aliatel a.s. zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2003. V tomto období dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. 1,213 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 41 %. Výsledek hospodaření společnosti Aliatel dosažený k 30. červnu 2003 odpovídá předpokládanému plánu. Ve srovnání s výsledky srovnatelného období roku 2002 se podařilo plánovanou ztrátu snížit o 17 %, a to i přes mírnou stagnaci na telekomunikačním trhu. Předpokládaný provozní zisk před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací (EBITDA) by měl v letošním roce překročit úroveň 250 milionů Kč s ročním obratem přesahujícím 2,5 mld Kč.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, vidí ve zveřejněných výsledcích společnosti potvrzení trendu, podle něhož se hospodaření Aliatelu kolem roku 2005 přehoupne do kladných čísel. "Daří se nám naplňovat předpokládané finanční ukazatele společnosti, jež odpovídají strategickému záměru akcionářů a schválenému podnikatelskému plánu. Čísla za předcházející období potvrzují příznivý trend z prvního čtvrtletí, kdy se hospodaření Aliatelu poprvé dostalo do kladných hodnot v ukazateli EBITDA. Tento trend pozorně sledujeme. Jde o důležitý moment na cestě k ziskovosti, které chceme dosáhnout přibližně do dvou let." Podle Bernharda Fangera právě pozitivní vývoj tohoto ukazatele v kombinaci se zajištěným financováním dává záruku dalšího rozvoje a finanční stability společnosti obzvláště v době, kdy se výrazně v souladu s předpokládaným vývojem snižují investice.

Investice v prvním pololetí roku 2003 dosáhly 128 mil. Kč., což představuje necelých 34 % v meziročním srovnání s první polovinou roku loňského. Na klesající křivce investic se projevuje dokončení infrastruktury, zejména velmi kvalitní sítě. Společnost Aliatel dnes disponuje vysoce kvalitní sítí s potřebným pokrytím a je vybavena systémy nezbytnými pro zabezpečení služeb a jejich dalšího rozvoje. Počet zaměstnanců se ustálil na čísle 360.

V roce 2002 společnost úspěšně vstoupila s emisí svých dluhopisů na Burzu cenných papírů Praha, a. s. Stejně jako v předchozích letech Aliatel hospodaří ve ztrátě, jejíž skutečná výše je díky hospodaření společnosti nižší, než byla plánována. Po loňském navýšení činí základní kapitál společnosti Aliatel a. s. celkem 3.272.120.000 Kč. Akcionářská struktura zůstává i nadále nezměněna.

    skutečnost k 30.6.2003 skutečnost k 30.6.2002
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb (mil. Kč) 1 213 858
Pasiva celkem (mil. Kč) 3 754 4 040
Stálá aktiva (mil. Kč) 2 855 2 924
Vlastní kapitál (mil Kč) 973 1 181
Základní kapitál (mil. Kč) 3 272 2 807
Investiční výdaje (mil. Kč) 128 386

Aliatel

Článek ze dne 18. července 2003 - pátek