logo itpoint.cz

Tržby Aliatelu vzrůstají

V průběhu prvního kvartálu roku 2003 dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. více než 594 milionů Kč, což je o 45 % více než za stejné období roku loňského. Na dosažených tržbách se významnou měrou projevil narůstající zájem o telefonní služby a zvýšený zájem o služby internetové ...

V průběhu prvního kvartálu roku 2003 dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. více než 594 milionů Kč, což je o 45 % více než za stejné období roku loňského. Na dosažených tržbách se významnou měrou projevil narůstající zájem o telefonní služby a zvýšený zájem o služby internetové.

Tržby vzrostly z 1, 22 mld korun v roce 2001 na 1, 85 mld korun v roce 2002. Investice v roce 2002 dosáhly 897 mil. Kč. Aliatel dnes disponuje sítí s potřebným pokrytím a je vybaven systémy nezbytnými pro zabezpečení služeb a jejich dalšího rozvoje. Počet zaměstnanců se ustálil na počtu 360.

"Finanční ukazatele společnosti odpovídají strategickému záměru akcionářů a schválenému podnikatelskému plánu včetně plánu pro financování společnosti," říká Jaroslav Opat, finanční ředitel společnosti Aliatel, a dodává: "Došlo k dokončení budování vlastní infrastruktury, a tím pádem i ke snížení investic. Tento trend bude pochopitelně pokračovat, přičemž je pro tento rok plánován také výrazně kladný ukazatel EBITDA.

Již v prvním čtvrtletí se nám podařilo dosáhnout kladného ukazatele EBIDTA ve výši 107 mil. Kč. Kombinace nižších investic, kladného ukazatele EBITDA a zajištěného financování společnosti dávají záruku jejího dalšího stabilního rozvoje a předpokladu kladného hospodářského výsledku nejpozději od roku 2005."

V roce 2002 společnost Aliatel a. s. úspěšně vstoupila s emisí svých dluhopisů na Burzu cenných papírů Praha, a. s. Aliatel stejně jako v předchozích letech hospodaří v plánované ztrátě, jejíž skutečná výše je díky dobrému hospodaření společnosti nižší, než byla plánována. Po loňském navýšení činí základní kapitál společnosti Aliatel a. s. celkem 3.272.120.000,- Kč. Stávající akcionářská struktura zůstává i nadále nezměněna.

Aliatel

Článek ze dne 6. května 2003 - úterý