logo itpoint.cz

UPC zvyšuje zabezpečení kabelového internetu

Kdo při připojení používá více počítačů, bude si muset napříště registrovat jejich MAC adresy.

Společnost UPC Česká republika, a. s. (dále UPC nebo společnost), největší domácí provozovatel vysokorychlostního kabelového internetu, začala výrazně posilovat ochranu internetového připojení svých klientů. Společnost, která podle odborných odhadů dodává vysokorychlostní internetovou službu přibližně na 85 % tohoto segmentu trhu, doposud používala standardní ochranu na vyžádání doplňovanou o bezplatnou službu "firewall". Ta filtruje spojení navazovaná z Internetu na jednotlivé porty. I přes tyto ochranné parametry stále existovala možnost cíleně zneužít připojení u vybraných skupin klientů - zejména u těch, kteří často měnili síťovou kartu, či střídavě používali různé počítače.

Společnost proto rozhodla s cílem dosáhnout dalšího zvýšení bezpečnosti připojení a učinit v tomto směru z vysokorychlostního internetu UPC nadstandardní službu o změně způsobu registrace síťových karet (MAC adres) za jednotlivými kabelovými modemy. Mění tak proces, který dosud probíhal automaticky, bez možnosti zákaznické kontroly a nastavování. Od 15.července 2003 začala společnost využívat nový software a za kabelovými modemy postupně zavádí manuální registraci síťových karet PC. "Zákazníků, kteří neměnili síťovou kartu ve svém počítači, či střídavě nepřipojují na síť jiný počítač, např. notebook, se změna nijak nedotkne", podotýká v této souvislosti Petr Jílek, technický šéf UPC a dodává: "jejich data (tj. číslo smlouvy, MAC adresa modemu, MAC adresa síťové karty a heslo do systému) jsou předvyplněna. Budou mít zaregistrovánu právě tu MAC adresu, kterou používají. Jejich internetové připojení bude v každém případě ochráněno před možným napadením a zneužitím".

"Nová registrace je nutná pouze v případě výměny síťové karty nebo připojování jiného počítače. Pak je nutno postupovat podle návodu, který je k dispozici na internetové adrese http://registrace.mistral.cz. Na příslušnou stránku lze vstoupit po zadáni čísla smlouvy (ve zkráceném tvaru bez pomlčky a čísla za pomlčkou) a hesla, které je přednastaveno a je shodné s heslem e-mailové schránky (jméno@mistral.cz, jméno@dkm.cz, jméno@mbox.dkm.cz). Používá-li zákazník více jak dvě pevné adresy, má samozřejmě možnost registrovat adekvátní počet zařízeni, tj. MAC adres. Součástí systému je i záložka "Nápověda", ve které zákazník nalezne potřebné pokyny pro vložení a kontrolu údajů. Další informace jsou k dispozici také na http://www.mistral.cz/faq.php nebo http://www.mistral.cz/home/prirucka.pdf," dodává v této souvislosti Martin Krautwurst, ředitel pro širokopásmový internet. "Jsem si vědom, že pro zákazníky to někdy nemusí být pohodlné, ale jiné řešení není. Bezpečnost je důležitá a proto věřím, že změnu přijmou s porozuměním," říká dále Martin Krautwurst.

V novém systému registrace nebude možné učinit jakoukoliv výjimku. Informace o zavádění nového systému v jednotlivých lokalitách jsou od 15.7. 2003 zveřejňovány v odkazu informace na stránkách http://www.mistral.cz. Počet předplatitelů vysokorychlostního kabelového internetu UPC nedávno překročil 20 000. V celé Evropě si internetové služby UPC předplácí přes 700 000 klientů.

tisková zpráva  UPC

Článek ze dne 21. července 2003 - pondělí