logo itpoint.cz

UPOZORNĚNÍ ČTÚ - informace pro zájemce o služby na bázi technologie ADSL

V souvislosti se zahájením poskytování služeb na bázi technologie ADSL zaznamenal ČTÚ stížnosti některých uživatelů související se zavedením tzv. agregace, kdy při jejím uplatnění, zejména u nabídky služeb s nižšími přenosovými rychlostmi se v některých případech skutečná rychlost dostává pod úroveň akceptovatelnou uživateli. Předmětem stížností byly dále i nejasnosti týkající se možnosti připojení vlastního koncového zařízení (modemu ADSL) uživatele.

V souvislosti se zahájením poskytování služeb na bázi technologie ADSL (dále jen "služba ADSL") zaznamenal Český telekomunikační úřad stížnosti některých uživatelů související se zavedením tzv. agregace, kdy při jejím uplatnění, zejména u nabídky služeb s nižšími přenosovými rychlostmi se v některých případech skutečná rychlost dostává pod úroveň akceptovatelnou uživateli. Předmětem stížností byly dále i nejasnosti týkající se možnosti připojení vlastního koncového zařízení (modemu ADSL) uživatele.

Vzhledem k předpokládaným změnám v poskytování služeb pomocí technologie ADSL Český telekomunikační úřad upozorňuje na některé důležité zásady, kterými by se měl zájemce o službu ADSL řídit tak, aby se předešlo výše uvedeným stížnostem :

ČTÚ

Článek ze dne 14. srpna 2003 - čtvrtek