logo itpoint.cz

Už 120 uživatelů internetu podalo trestní oznámení - celková škoda cca 2,2 mil Kč

Ve věci nevědomého přesměrování na linky se zvýšeným tarifem byly podány již desítky trestních oznámení. Konkrétní výsledky šetření však dosud nejsou známy, s výjimkou několika případů, kdy trestní oznámení bylo odloženo. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky dosud nezaznamenalo občanskoprávní soudní spor poškozeného občana s telekomunikačními operátory.

Ve věci nevědomého přesměrování na linky se zvýšeným tarifem byly podány již desítky trestních oznámení. Konkrétní výsledky šetření však dosud nejsou známy, s výjimkou několika případů, kdy trestní oznámení bylo odloženo. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky dosud nezaznamenalo občanskoprávní soudní spor poškozeného občana s telekomunikačními operátory.

Jedním z doporučení Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) pro poškozené přesměrováním internetového připojení na linky se zvýšenou tarifikací bylo v průběhu minulých měsíců i podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Jako pomůcku pro poškozené připravilo SOS vzorové trestní oznámení, jež je možné volně stáhnout z internetových stránek SOS www.dialery.spotrebitele.info.

Přesný počet podaných trestních oznámení není znám. Podle tiskového odboru Policejního prezídia jsou tyto případy evidovány spolu s dalšími trestními oznámeními, kde je podezření ze spáchání trestného činu podvodu. - Vzhledem k tomu, že na výzvu, kterou SOS oslovilo poškozené, reagovalo již cca 120 uživatelů internetu s celkovou škodou zhruba 2.200.000 Kč, lze odhadovat, že trestních oznámení bylo podáno mnoho desítek, či spíše stovky. Celkový počet poškozených však přesahuje podle údajů Českého Telecomu 1700 osob.

V některých případech zřejmě již bylo podané trestní oznámení odloženo, když obvodní oddělení Policie ČR nezjistí okolnosti nasvědčující spáchání trestného činu.
"Je vcelku pochopitelné, že obvodní oddělení Policie nezaujme k této složité problematice vždy od počátku jednoznačné stanovisko. V jednom konkrétním případě, který SOS zaznamenalo, Policie ČR případ odložila poté, kdy na dotaz vyšetřovatele Český Telecom odpověděl, že si uživatel způsobil škodu sám," informovala Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů ČR, a zdůraznila: "Jako efektivnější bychom viděli, když by byla všechna oznámení shromážděna na jedno či více odborných pracovišť, které se touto specifickou kriminalitou již zabývají."

Je-li trestní oznámení Policií ČR odloženo, má poškozený možnost do tří dnů podat stížnost, jak vyplývá i z poučení na příslušném usnesení. Podání stížnosti lze doporučit, protože jinak se řešení případu zastaví. - To se naštěstí nestalo ve výše uvedeném případě poškozený podal stížnost, státní zástupkyně mu vyhověla a věc policii vrátila k dalšímu šetření.

Bohužel u nás ještě nebyly zaznamenány žádné případy, kdy by se poškození pustili do občanskoprávních sporů se svým operátorem (většinou Českým Telecomem), s přesvědčením že ten nemá nárok na úhradu požadované částky. Poněkud dále jsou v Německu, kde tyto problémy řeší již delší dobu.

Z internetových stránek www.dialerundrecht.de vyplývá, že v Německu padly mimo jiné i tyto rozsudky :

Lze tedy vysledovat obecný trend rozhodnutí postupně spíše ve prospěch poškozených. Tyto rozsudky nelze však automaticky považovat za jisté i podle českého práva, protože české zákony se do určité míry odlišují, a rozhodující budou zejména konkrétní důkazy v jednotlivých případech.

Jako naději na zlepšení situace chápe SOS připravovaný zákon o elektronických komunikacích, který by měl v České republice nahradit stávající telekomunikační zákon. "Věříme, že se tam podaří implementovat mnohem lepší úroveň ochrany spotřebitelů před tímto typem podvodů," uzavřela Picková.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.cz
sos@spotrebitele.cz

Článek ze dne 4. června 2003 - středa