logo itpoint.cz

V sídle ČTÚ proběhla mezinárodní konference Informační společnost a právo

Mezinárodní konference měla stanovený cíl - koordinovat přípravu nových zákonů s partnerskými regulátory ze zemí EU a poučit se z jejich pozitivních i negativních zkušeností. Konferenci zahájil předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník ...

Mezinárodní konference, která se uskutečnila začátkem března měla stanoven hlavní cíl - koordinovat přípravu nových zákonů s partnerskými regulátory ze zemí EU a poučit se z jejich pozitivních i negativních zkušeností. Konferenci zahájil předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník.

V dopoledním programu vystoupili zástupci telekomunikačních asociací. Předseda Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Ing. Svatoslav Novák, se zabýval ve svém vystoupení Úlohou APVTS v liberalizačním procesu.

Prezident České asociace kompetitivních komunikací JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. přednesl referát na téma: “Broadband hlásit, narrowband činit? Malé zamyšlení nad převratnou koncepcí”.

Směrnicemi EU a připravovaným zákonem o elektronických komunikacích z pohledu APKT se zabýval Ing. Václav Tůma, zástupce Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR.

Nový pohled na obecné aspekty regulace ochrany doménových adres ukázal účastníkům mezinárodní arbitr prof. Dr. A. J. Bělohlávek.

Problematice tvorby nového telekomunikačního zákona se věnovali oba zahraniční hosté: Dr. Annegret Groebel z německého Regulačního úřadu pro telekomunikace a pošty (RegTP, Bonn) a Wolfgang Feiel, zástupce Telekom-Control Commission Responsibilities – TKK z Vídně.

V posledním vystoupení před panelovou diskusí se zákonem o elektronických komunikacích jako právním rámcem pro informační společnost zabýval Ing. Ladislav Chrudina.

Panelová diskuse na mezinárodní konferenci INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A PRÁVO ukázala, že i když problematika regulace telekomunikačního sektoru je složitou problematikou i pro dlouhodobě působící regulátory ze zemí EU, společným postupem je možno využívat všechny pozitivní poznatky ze zemí EU a USA.

Dokumenty / ZIP

Úloha APVTS při liberalizaci telekomunikačního trhu – Ing. Svatoslav Novák 43,62 kB
Broadband hlásat, narrowband činit? Malé zamyšlení nad převratnou koncepcí – JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. 537,92 kB
Směrnice EU a připravovaný zákon o elektronických komunikacích z pohledu APKT - Ing. Václav Tůma 9,00 kB
Obecné aspekty regulace ochrany doménových adres – prof. Dr. A. J. Bělohlávek 24,42 kB
Bestandsaufnahme und Bewertung des deutschen Telekommunikationsgesetzes und Vergleich mit dem
Arbeitsentwurf Die Sicht der Regulierungsbehörde - Dr. Annegret Groebel
26,97 kB
Telecommunications Act 2003 (TKG 2003) - Dr. Wolfgang Feiel 54,57 kB
Zákon o elektronických komunikacích – Právní rámec pro informační společnost – Ing. Ladislav Chrudina 11,85 k

ČTÚ

Článek ze dne 4. dubna 2003 - pátek