logo itpoint.cz

Váš budoucí úspěch začíná v centrech internetu

Takto optimisticky začíná nový projekt se státní účastí na zvýšení počítačové gramotnosti obyvatelstva České republiky.

Ministerstvo informatiky, společnost Intel a Centrum Internetu 4. února oficiálně zahájily společný projekt “Národním program počítačové gramotnosti”. Jeho cílem je umožnit široké veřejnosti prostřednictvím kurzů naučit se základní práci s počítačem a Internetem. Zejména se jedná o výuku práce s elektronickou poštou, orientaci na Internetu, základy práce s kancelářskými programy a další praktické dovednosti.

Tato spolupráce umožní rozšíření uvedeného programu do více než 130 regionálních center při zachování ceny ve výši 100,- Kč pro účastníky. Každý má vyhrazen počítač a díky omezení počtu na deset účastníků ve skupině, je lektor schopen sledovat pokrok všech zájemců. Nabídka kurzů pojmenovaná jako “Hodiny internetu” přináší dva druhy dvouhodinových lekcí:

Úvod – pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s prací na počítači. V této lekci se probírá ovládání počítače, připojení na internet, prohlížeč, založení a základní práce s emailem.

Internet – pro uživatele počítačů, kteří dosud nepřišli do kontaktu s Internetem nebo emailem. Hlavní část lekce se zabývá pokročilejšími dovednostmi ve vyhledávání na internetu, stahování dokumentů z Internetu, pokročilejší práce s emailem – přikládání příloh apod.

“Jedním z cílů, které si Ministerstvo informatiky stanovilo při svém vzniku, je rozšíření základní počítačové gramotnosti během čtyř let alespoň na polovinu naší populace”, uvádí Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR a dodává: “Národní program počítačové gramotnosti je prvním konkrétním krokem v tomto směru a zároveň jej chápeme jako praktický příklad užitečné spolupráce veřejného a soukromého sektoru.” “Rozvoj počítačové gramotnosti v České republice považujeme za klíčový pro rozvoj celé ekonomiky a společnosti vůbec,” říká Martin Korman, Marketing Manager společnosti Intel. “Proto i v letošním roce bude společnost Intel projekt podporovat a snažit se tak přispět k tomu, aby se s počítačem a Internetem mohlo naučit pracovat co nejvíce lidí ze všech regionů České republiky.”

Již v březnu loňského roku iniciovala společnost Intel unikátní projekt “Centrum Internetu”, který nabízel široké veřejnosti možnost naučit se krok za krokem pracovat s počítačem a Internetem, používat vlastní e-mail a poznat řadu dalších možností jejich využití. Projekt se setkal u veřejnosti s velkým ohlasem: v 18 regionálních centrech bylo proškoleno více než 5 000 účastníků. “Hlavním důvodem širokého přijetí byla nejen srozumitelnost a dobrá metodika kurzů, ale zejména jejich finanční dostupnost – za dvouhodinový kurz účastníci platí pouze 100,- Kč. Další rozvoj počtu center nebyl bez státní pomoci dále myslitelný”, komentuje roli Ministerstva informatiky Pavel Komárek z Centra Internetu, společnosti která zajišťuje metodiky kurzů, marketing programu a podporu regionálních center. V tomto roce je program je koncipován jako spolupráce soukromého a veřejného sektoru, tedy sdružení podpory Ministerstva informatiky s prostředky komerčních firem, zejména společnosti Intel. Registrace na uvedené lekce je přijímána z celé republiky na jednotném telefonním čísle 844-111130 (modrá linka je zpoplatněna pouze cenou místního hovoru). Další informace mohou zájemci nalézt i na internetových stránkách projektu www.centruminternetu.cz.

- - -

Tolik tisková informace Ministerstva informatiky. Na tiskové konferenci zazněly i další zajímavé informace. Ačkoliv je nyní cena PC v sestavách vhodných pro domácnosti již na relativně stejné úrovni dostupnosti, jako třeba v Německu, vybavenost domácností je na mnohem nižší úrovni. Naneštěstí se neopakuje situace s penetrací mobilními telefony, kde naopak Česká republika rozhodně nezaostává. Důvodem by mohla být právě celkově nízká počítačová gramotnost. Z tohoto pohledu je zřejmější účast společnosti Intel na projektu. I vklad Ministerstva je zřejmý. Pokud se podaří ambiciózní záměry naplnit, zlepší se pracovní uplatnění absolventů kurzů, kteří se tak mimo jiné naučí lépe získávat informace.Pochopením principů emailové komunikace se může zlepšit sociální integrace, včetně třeba seniorů. Stát podporuje tyto aktivity i v jiných zemích. Ve Francii, Británii a Německu jde také o vzdělávací programy, v Maďarsku a Egyptě se dotuje zpřístupnění internetu, Turecko má program PC laboratoří, Švédsko umožňuje daňových odpočtů za PC v domácnostech. Španělé se zase mohou těšit z WiFi sítí v centrech svých měst.

Bohužel i po přímém dotazu zůstala neobjasněna struktura vlastníků akciové společnosti Centrum Internetu. Podle Obchodního rejstříku sídlí firma v Brně, a osoby, které ji představují, mají za sebou různorodou podnikatelskou minulost. Ať již jde o cestovní ruch (Elatours s.r.o.), spotřební družstevnictví (Včela, s.d. Praha), konkursní správu (Detax a.s.) nebo vydavatelství (ecom-monitor.com,a.s.). Je pravda, že lze nalézt i praxi v počítačovém školení (SkyNet, a.s.). Novináře také zaujal předpokládaný rozpočet. Počítá se s účastí 41 tisíc účastníků, kteří za kurz zaplatí 100 Kč. Tato částka by měla být pro podnikatelskou sféru uznána za běžný náklad. Celkové náklady by měly dosáhnout 17.2 miliónu Kč. Z toho Ministerstvo informatiky ze státního rozpočtu zaplatí 7.1 mil. a komerční partneři 6 mil. Kč. Náklady na jednoho účastníka tak jsou vykalkulovány na 420 Kč, včetně účastnického poplatku. Pro regionální centra, kterých by mělo být přes 100, je kalkulováno 5.8 mil Kč, tedy méně než 58 tis. Kč za rok. Pokud by se tato částka použila jen na nájem potřebné učebny, muselo by na něj stačit jen asi 4833 Kč za měsíc. Je tedy jasné, že v úvahu skutečně přicházejí asi jen dobře vybavené učebny státních škol, s pevným připojením k internetu. Celý projekt je jinak velmi pozitivně naladěn a nezbývá než mu držet palce, aby ho organizátoři dokázali dotáhnout do úspěšného konce.

Článek ze dne 6. února 2003 - čtvrtek