logo itpoint.cz

Většina Čechů nedosahuje potřebné úrovně práce na počítači

"Pošlete mi to mailem v příloze ?" Pro víc než dvě třetiny ekonomicky aktivní české populace úkol nad její síly. A pouze 27 % Čechů na trhu práce umí pracovat s počítačem na úrovni, kterou vyžaduje většina pracovních pozic. Ukázal to nedávný průzkum prováděný na reprezentativním vzorku lidí starších patnácti let, který si u agentury TNS objednala společnost Centrum Internetu.

Podle průzkumu NPPG pouze 27 % lidí na trhu práce umí pracovat s počítačem tak, jak to vyžaduje většina pracovních pozic.

"Pošlete mi to mailem v příloze ?" Pro víc než dvě třetiny ekonomicky aktivní české populace úkol nad její síly. A pouze 27 % Čechů na trhu práce umí pracovat s počítačem na úrovni, kterou vyžaduje většina pracovních pozic. Ukázal to nedávný průzkum prováděný na reprezentativním vzorku lidí starších patnácti let, který si u agentury TNS objednala společnost Centrum Internetu.

Centrum Internetu je provozovatelem Národního programu počítačové gramotnosti, který běží od února 2003 díky podpoře Ministerstva informatiky a společnosti Intel.

"Počítačovou gramotnost se snažíme definovat z pohledu potřeb zaměstnavatelů - vycházeli jsme z toho, jaké nároky na uživatelské dovednosti klade současná praxe," řekl ředitel Centra Internetu Pavel Komárek : "Pro účely této reprezentativní studie jsme nastavili laťku relativně nízko - prověřovali jsme schopnost zpracovat jednoduchý strukturovaný text typu obchodní nabídky a odeslat jej jako přílohu elektronickou poštou.

Do průzkumu jsme nezahrnuli využívání Internetu jako informačního zdroje, ač je bezesporu důležitým indikátorem informační gramotnosti. Nešlo o test, ale o sebehodnocení respondentů, a bylo by těžké zajistit souměřitelnost odpovědí".

Výsledek průzkumu je negativní až překvapivě. Pouze dvacet sedm procent ekonomicky aktivní populace (lidé starší patnácti let s vyloučením důchodců, studentů a učňů) a dvacet dva procent všech lidí starších patnácti let prohlásilo, že by také uměli vytvořit ty jim předložené dokumenty, které nebyly formátovány jen mezerníkem, ale alespoň tabulátorem, v lepším případě vloženou tabulkou - a odeslat je v příloze elektronické pošty. "Deklarované schopnosti jsme neprověřovali. Dalo by se tedy předpokládat, že pokud existuje nějaké zkreslení, skutečný stav je spíše ještě horší," komentoval dále metodiku průzkumu a jeho výsledky Komárek.

Příliš pomalá informatizace české společnosti se často vykládá jako důsledek malé dostupnosti počítačů a drahého připojení na Internet. Strach mnohých lidí z počítačů, jejich přesvědčení, že už se bez nich nějak obejdou, i když mají před sebou ještě desítky let ekonomicky aktivního života, ale i nekvalitní výuka práce s počítačem na školách (v tomto průzkumu "propadlo" 63 % lidí do 29 let!) stojí poněkud stranou pozornosti, ač jsou neméně zásadní překážkou. Velká část lidí, kteří navštěvují kurzy NPPG, jehož cílem je nejen naučit účastníky základům práce s počítačem, ale i odbourávat jejich psychologickou bariéru vůči výpočetní technice a informačním technologiím, přitom počítač v domácnosti má, ale buď ho nepoužívá, nebo jen velmi omezeně.

"Stále více lidí si dnes již uvědomuje výhody, které počítače přinášejí nejenom v práci a při vzdělávání, ale i ve volném čase. Je to především díky tomu, že PC v současnosti hraje mnohem důležitější roli než dříve," říká Piotr Pagowski, Territory Manager společnosti Intel pro Střední a Východní Evropu. "Výsledky průzkumu ukazují, že stejně tak jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, i Česká republika by měla klást větší důraz na vzdělávání. To může lidem ukázat, jak jim počítače mohou pomoci nejenom s pracovními povinnostmi, ale jak jim mohou ulehčit i každodenní život. V rostoucím konkurenčním prostředí po vstupu do EU v květnu příštího roku bude počítačová gramotnost obyvatel, a tím i firem, zcela zásadní pro českou ekonomiku a další rozvoj trhu."

Jaké byly dílčí výsledky průzkumu, který je v České republice prvním svého druhu (dosud se zkoumaly spíše technické parametry informatizace jako počet počítačů či připojení na Internet v domácnostech)? S textovým editorem na úrovni považované za dostatečnou umí pracovat pouze 31 % populace a 38 % pracovní síly. Celých 44% respondentů prohlásilo, že s počítačem neumí pracovat vůbec: u lidí nad šedesát let je to celých 80%, což asi nepřekvapí tak, jako že se to týká i pětiny (19%) mladých do 29 let. S mailem neumí zacházet 48% ekonomicky aktivní populace a 56% všech lidí starších patnácti let; zasílat elektronickou poštou přílohy zvládne 31% lidí aktivních na trhu práce a 26% z celé populace.

Počítačová gramotnost jde samozřejmě ruku v ruce s celkovou úrovní vzdělání. Úspěšných bylo ale jen 55% vysokoškoláků (29% lidí se středoškolským vzděláním s maturitou, 18 % se střední školou bez maturity, 8% vyučených a 5% lidí se základním vzděláním). Ženy dopadly o něco hůře než muži: 22% respondentů, kteří z průzkumu vyšli jako počítačově gramotní, je tvořen průměrem 26% mužů a 18% žen.

Počítačová gramotnost spolu s gramotností funkční je základním předpokladem zaměstnatelnosti na většině pozic, které trh nabízí. Podle Pavla Komárka na konferenci Prosperita, kterou Centrum Internetu uspořádalo v září, z úst zaměstnavatelů opakovaně zaznělo, že počítači se v jejich firmách nevyhnou ani dělníci - počítačem se například registruje docházka a přes síť se všichni zaměstnanci dozvídají sdělení firmy.

Ukázkový úkol vybraný v rámci průzkumu je zároveň i klasickým úkonem při hledání práce - kdo neumí napsat strukturovaný životopis a odeslat ho mailem potenciálnímu zaměstnavateli, je stále více vytlačován na okraj pracovního trhu.

NPPG

Článek ze dne 11. prosince 2003 - čtvrtek