logo itpoint.cz

Více než 70 projektů získalo grant z programu Make a Connection - Připoj se

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na středeční tiskové konferenci oznámily 73 vítězných projektů druhého ročníku tříletého programu Make a Connection - Připoj se, jimž byly uděleny granty dosahující výše téměř 2 miliónů korun. Týmy mladých dobrovolníků od 16 do 24 let tak budou moci realizovat vlastní projekty, kterými přinesou užitek jejich okolí.

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) na středeční tiskové konferenci oznámily 73 vítězných projektů druhého ročníku tříletého programu Make a Connection - Připoj se, jimž byly uděleny granty dosahující výše téměř 2 miliónů korun. Týmy mladých dobrovolníků od 16 do 24 let tak budou moci realizovat vlastní projekty, kterými přinesou užitek jejich okolí.

Do programu bylo přihlášeno celkem 156 projektů, což oproti 126 přihlášeným projektům v prvním ročníku znamená vzrůstající zájem mladých lidí o tento program. Projekty jsou zaměřeny na nejrůznější oblasti: od opravy historických památek, ochotnického divadla a ekologické osvěty přes volnočasové aktivity určené minoritním skupinám a projekty drogové prevence až po pomoc postiženým, seniorům nebo dětem z dětských domovů a z mnoha dalších oblastí.

"Jsme velmi překvapeni tak velkým zájmem mladých lidí o tento program", říká Jukka Pietarinen, generální ředitel Nokia Czech Republic. "Dokazuje to, že mladým lidem není svět kolem nich lhostejný a chtějí sami přispět k jeho zlepšení."

Kromě grantu, který může dosáhnout výše až 50 000 korun, získají mladí lidé také několikadenní interaktivní školení, kde si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro vedení projektů.

Hana Šilhanová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, k tomu dodává: "Máme velikou radost z pocitu, že se nám daří naplnit záměr tohoto programu - nabídnout mladým lidem zajímavou, zábavnou a poučnou formu seberealizace a zároveň takto nenásilně přispět ke znovuoživení tradice dobrovolnictví."

Pro výběr nejlepších projektů byl zvolen dvoukolový hodnotící systém, který zaručuje maximální průhlednost. Všechny projekty podané v rámci jednoho kraje byly předány regionálním hodnotícím komisím, jež byly tvořeny zástupci státní správy, škol, médií, neziskového a podnikatelského sektoru. Doporučení regionálních komisí se v květnu stala předmětem jednání hlavní hodnotící komise, která rozhodovala o všech projektech z celé České republiky a z jejího jednání vzešel konečný počet projektových týmům, jimž bude v druhém ročníku programu Make a Connection - Připoj se udělen grant.

Make a Connection - Připoj se v ČR
Make a Connection - Připoj se, společný program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia, byl v České republice zahájen v dubnu 2002. Probíhá v pěti krajích ČR. Za celkové vedení a koordinaci programu zodpovídá Nadace rozvoje občanské společnosti, na krajské úrovni byla role realizátorů svěřena těmto neziskovým organizacím: Hurá Kamarád v Pardubickém kraji, VITA v Moravskoslezském, Ratolest v Jihomoravském, Dobrovolnické centrum v Ústeckém regionu a Hestia - Národní dobrovolnické centrum v Praze. Šestým partnerem je Nadace Terezy Maxové, která program realizuje v rámci dětských domovů po celé republice.
Patronkou programu zůstává i pro druhý ročník herečka a zpěvačka Zuzana Norisová.

Make a Connection
Make a Connection je globální iniciativou mezi nadací International Youth Foundation (IYF) a společností Nokia. Jeho cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší kontakt se svými rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě jejich okolí. Národní programy v současné době probíhají v Brazílii, Kanadě, Číně, České republice, Německu, Maďarsku, Mexiku, na Filipínách, v Polsku, Jižní Africe, Jižní Koreji, v Thajsku a ve Velké Británii.

Další informace o programu Make a Connection jsou k dispozici na www.pripojse.cz nebo www.makeaconnection.org.

Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usiluje o posílení neziskového sektoru v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integrace. Nadace podporuje neziskové organizace, které pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin, nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé. Díky zkušenostem s řadou projektů pro děti a mladé lidi má NROS potřebné know-how a odbornost k úspěšnému uskutečnění programu Make a Connection v České republice ve spolupráci s International Youth Foundation a společností Nokia.

Další informace na www.nros.cz

Nadace International Youth Foundation
International Youth Foundation (IYF) je jednou z největších veřejných nadací na světě, které se věnují dětem a mladým lidem. Je zaměřena na podporu programů, jež zlepšují podmínky a možnosti pro mladé lidi tam, kde žijí, studují, pracují a hrají si. Od svého založení v roce 1990 spolupracovala IYF se stovkami společností, nadací a nevládních organizací na rozšiřování existujících programů a budování dlouhodobých strategických partnerství. IYF a její partneři jsou v současné době aktivní ve více než 50 zemích a pomohly více než 26 miliónům mladých lidí získat schopnosti, vzdělání a příležitosti, které jsou rozhodující pro jejich úspěch.

Další informace na www.iyfnet.org

Nokia

Článek ze dne 5. června 2003 - čtvrtek