logo itpoint.cz

Videokonferenční přenose unikátní laparoskopické operace mezi Prahou a Špindlerovým Mlýnem

Videokonferenční spojení pro přenos operace mezi Praha a Špindlerovým Mlýnem bude zajištěno prostřednictvím služeb euroISDN. Pro tento účel bude jak v budově urologické kliniky VFN v Praze, tak v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně zřízeno pět dočasných přípojek euroISDN2, z nichž jedna bude plnit záložní funkci. Přenos bude probíhat po 8 sdružených kanálech B rychlostí 512 kbit/s.

ČESKÝ TELECOM, a.s. se podílí na technicko-provozním zajištění videokonferenčního přenosu výkonu laparoskopické chirurgie z urologické kliniky VFN v Praze do hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně, kde se ve dnech 5. až 9. ledna 2003 koná "Zimní urologické sympozium".

Přenos se uskuteční dne 9. ledna 2003 od 8:00 do 12:00 hodin. ČESKÝ TELECOM, a.s.stejně jako v předchozích letech tak i v letošním roce podporuje program TELEMEDICÍNA ( http://www.telemedicina.cz ). Jeho součástí je i pilotní projekt "Telekonzultace laparoskopických chirurgických výkonů", na jehož přípravě se dále podílí Nadace prof. Rösche ( http://www.roschfoundation.org ), Urologická klinika VFN v Praze ( http://www.vfn.cz ), Chirurgické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou ( http://www.nemjbc.cz ) a společnost SYSTEM602 ( http://www.system602.cz ).

Videokonferenční spojení pro přenos operace mezi Praha a Špindlerovým Mlýnem bude zajištěno prostřednictvím služeb euroISDN. Pro tento účel bude jak v budově urologické kliniky VFN v Praze, tak v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně zřízeno pět dočasných přípojek euroISDN2, z nichž jedna bude plnit záložní funkci. Přenos bude probíhat po 8 sdružených kanálech B rychlostí 512 kbit/s.

Operace spočívá v provedení radikální prostatektomie u pacienta s nádorovým onemocněním prostaty miniinvazivní metodou laparoskopické chirurgie. Výkon, svého druhu v České republice zcela ojedinělý, provede MUDr. Jan Roigas z berlínské nemocnice Charite ( http://www.charite.de ) se svým spolupracovníkem. Za českou stranu bude asistovat MUDr. Libor Šafařík, CSc. z urologické kliniky VFN v Praze. Celý průběh operace v Praze budou moci aktivně sledovat účastníci "Zimního urologického sympozia" ve Špindlerově Mlýně.

V rámci podpory programu TELEMEDICÍNA ČESKÝ TELECOM, a.s. zajišťuje přenos v součinnosti s dodavatelem videokonferenčních zařízení - společností AV MEDIA.

Služby euroISDN jsou výhodným řešením pro rychlé a cenově dostupné zajištění přenosu hlasu a obrazu v reálném čase a ve velmi dobré kvalitě. Umožňují rychlost přenosu až 512 kbit/s a prostřednictvím rozsáhlé sítě společnosti ČESKÝ TELECOM jsou dostupné prakticky kdekoli v ČR s možností propojení do dalších 46 zemí celého světa.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 8. ledna 2003 - středa