logo itpoint.cz

Virus, který krade peníze

Problém přepojení internetového vytáčeného přepojení na jiné číslo, s velmi vysokou cenou za minutu spojení, má více rovin a úhlů pohledu. Díky tomu, že nyní nejde o okrajovou záležitost, informoval v pátek novináře na své konferenci Český Telecom právě o těchto aspektech a opatřeních. Význam problému demonstrovala i přítomnost a vystoupení zástupců Aliatelu a Sdružení Obrany Spotřebitelů, kteří za jiných okolností moc podobných názorů s naším dominantním operátorem nemají.

Problém přepojení internetového vytáčeného přepojení na jiné číslo, s velmi vysokou cenou za minutu spojení, má více rovin a úhlů pohledu. Díky tomu, že nyní nejde o okrajovou záležitost, informoval v pátek novináře na své konferenci Český Telecom právě o těchto aspektech a opatřeních. Význam problému demonstrovala i přítomnost a vystoupení zástupců Aliatelu a Sdružení Obrany Spotřebitelů (SOS), kteří za jiných okolností moc podobných názorů s naším dominantním operátorem nemají. Jejich tiskové zprávy jsme již také zveřejnili (ČTc, Aliatel, SOS).

Zhruba řečeno, jde o riziko, že při prohlížení internetových stránek spustíte komponentu, která dá modemu vašeho počítače příkaz ukončit současné připojení na číslo začínající 971, tedy za tarif Internet2002 s cenou cca 18Kč/hod mimo špičku, a místo toho se modem připojí na tzv. Duhovou linku, tedy na číslo začínající 900, 906 nebo 909. Tak dnes začínají linky, dříve s číslem 0609, u kterých je jednak velmi vysoká cena za minutu spojení (až 60Kč), ale zejména tato částka je z podstatné části vyplácena telekomunikačním operátorem tomu, kdo na takovém čísle zajišťuje obsah. Existence těchto linek asi není žádným překvapením, reklamy na různé služby i erotického charakteru asi nejde přehlédnout. Další velkou oblastí jsou různé soutěže, například pro televizi Prima a Nova je poskytovatelem jejich obsahu, jak zní krkolomné sousloví, společnost Erika a.s. Pokud je telefonní účastník svéprávný a je srozuměn s cenou za hovor, či datové spojení, asi nejde nic namítat. Jde vlastně o způsob jak rychle a ihned, bez nějakých administrativních zádrhelů, zaplatit za poskytnutou službu, informace, anebo zábavu. Proto také operátoři velmi opatrně odmítají možnost razantního jejich omezení. Podle zástupců Českého Telecomu dostávají tito poskytovatelé, pokud jsou připojeni u nich, 55-60% z vybrané částky od účastníka. Popřípadě i 100% v případě různých dobročinných linek, např. v nedávné minulosti povodňové linky. Ostatní operátoři mohou mít samozřejmě jiné modely dělení těchto příjmů. Pokud tedy poskytovatel obsahu je v síti jiného operátora, dostane dominantní operátor jako propojovací poplatek 8Kč/min u sazby 60Kč/min pro koncového účastníka. I tato částka je pro operátora velmi zajímavá, je několikanásobkem za propojení jakéhokoliv běžného hovoru. Druhou stránkou mince je ale nutnost tyto peníze od svého účastníka také vybrat.

Dnes jde tedy o nechtěná spojení datového rázu. Nezabýváme se případy volání na erotické linky ze své hlouposti. I tato spojení vyvolaná nějakou softwarovou komponentou mají různý charakter. Lze je rozdělit na případy přepojení na číslo v zahraničí, obvykle velmi exotickém a tedy drahém, nebo na zmíněná vnitrostátní čísla s vysokým tarifem. U zahraničních čísel není mnoho možností na řešení obrany ze strany operátora, které by neznamenalo současně omezení pro ostatní účastníky, jako by tomu bylo třeba v případě směrování takového provozu pouze přes spojovatelku. U vnitrostátních čísel není problém vyhledat, kdo je příjemcem tržeb za každé drahé číslo, operátoři je ale běžně nezveřejňují, takže šanci má jen vyšetřování policie. V té souvislosti zazněl požadavek na změnu legislativy, která by neumožňovala poskytovatelům obsahu, a tedy příjemcům peněz, zůstávat v anonymitě ve stínu operátora. Sami operátoři nechtějí být v tomto směru sami pokrokoví, protože by si pak tito poskytovatelé obsahu pravděpodobně hledali operátory, kteří by nabídli měkčí podmínky.

Pokud ale třeba Český Telecom uvádí 920 případů pravděpodobně nechtěného přepojení na drahý tarif, s průměrnou škodou asi 10000Kč, jde o částky dostatečné pro kvalifikaci trestného činu a současně o škodu přes 9 miliónů korun celkem. To je další strana problému. Tyto reklamace Telecom odmítá, protože si škodu podle jeho výkladu způsobili sami uživatelé nedostatečným zabezpečením svého koncového zařízení. Je to analogie se zavoláním na tyto linky například zlodějem, dětmi, nebo jiným členem domácnosti. I cesta, která z internetu přepojení způsobila, má více tváří. Buď se může jednat vysloveně o zákeřný programový prvek, prakticky o vir, který koná zcela bez spolupráce s nešťastným poškozeným. Jen mu tentokrát nezpůsobí obtížně vyčíslovatelnou škodu poškozením dat v jeho PC, ale škodu konkrétní, danou příslušnou položkou příštího telefonního účtu. Podobně jako u jiných virů, se může šířit e-mailem nebo může být zakomponován, obvykle jako prvek AktiveX, do nějaké navštívené stránky. Samozřejmě na první pohled by takové jednání mělo být policejním vyšetřováním snadno odhalitelné. Policie ale může narazit na důkazní nouzi, totiž dokázat, že příjemce peněz, tedy poskytovatel obsahu na daném čísle, stojí současně za tímto “virem”. Může totiž tvrdit, že jde o podraz konkurence. A najít a hlavně usvědčit původce tohoto viru je pochopitelně již mnohem mnohem těžší.

Další možností, jen o něco méně zákeřnou, i když v konečném efektu se stejnými důsledky, je zamaskování informace o tom, že následující klik způsobí vyšší tarifování. Informace může být na stránce přítomná, jen je nějak skrytá. Buď v hromadě jiného balastního textu, nebo je pro její zobrazení třeba posunout posuvníkem, případně informace o ceně je slovy a nikoliv zřetelnějšími číslicemi. Pak pochopitelně uživatel těžko může něco reklamovat a zejména příjemce peněz je za své jednání nepostižitelný.

Určitým řešením, které operátoři připravili, je oddělení hlasových a datových drahých linek. Zatímco u hlasových linek může před vlastním spojením zaznít ještě bezplatná informace o ceně za takový hovor, u datového spojení by to bylo k ničemu. Pro datová volání se zvláštním tarifem bude od 1.5.2003 sloužit předčíslí 976, s tarifem 5-50Kč/min. Pomoc má přinést ale omezení doby spojení na tyto linky na 20 minut. I tak v tom nejhorším případě přijde jedno takové spojení na docela pěkných 1000Kč. Další možností obrany je úplné blokování spojení na drahé linky, jak je Telecom nabízí. Zde bude ale asi ještě třeba zlepšit nabídku možností, která čísla přesně blokovat.

Co lze vyčíst z “duhové” linky?

900 – Žlutá linka

906, 909 – Duhové linky, tyto názvy jsou ale jen obchodní označení Českého Telecomu. 909 je speciálně určena pro služby nevhodné do 18-ti let věku.

Podle ČTÚ platí tato definice: 900 - Obchodní a odborné služby se zvláštním tarifem, 906 - Služby se zvláštním tarifem typu soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby, 909 – Služby pro dospělé

90X AB CD – AB určuje tarif, CD určuje poskytovatele

AB znamená přímo cenu v Kč/min, tedy např. 900 55 XXXX bude stát 55Kč/min., stejně jako 909 55 XXXX. Dále pro menší sazby platí AB=94 je 4Kč/min, a analogicky až po AB=98 znamená 8Kč/min

CD=90 pro Telecom, 99 pro Aliatel, atd.

Článek ze dne 24. března 2003 - pondělí