logo itpoint.cz

Vyjádření ČTÚ K problematice sporů o propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL

Pátek 19. září není dnem, do kdy má ČTÚ rozhodnout o podmínkách propojení sítí pro služby ADSL. Tento termín je pouze dnem, do něhož byla prodloužena lhůta pro vydání správního rozhodnutí. Mediální presentace termínu pro očekávané rozhodnutí ČTÚ, která v dané věci navíc vychází z nesprávné interpretace dílčího procesního úkonu, nemůže mít na další postup úřadu rozhodující vliv.

V poslední době se v tisku objevily informace, že Český telekomunikační úřad dne 19. září 2003 rozhodne o propojení veřejných telekomunikačních sítí pro služby ADSL. Uvedené datum uvedla ve své tiskové zprávě i společnost Contactel s.r.o., která v této souvislosti vyslovila i očekávání pozitivního rozhodnutí v dané věci. Český telekomunikační úřad s ohledem na aktuální stav správního řízení ve věci propojení sítí pro služby využívající technologii ADSL k uvedeným informacím sděluje následující :

ČTÚ

Článek ze dne 18. září 2003 - čtvrtek