logo itpoint.cz

Vyjádření GTS k její nabídce služeb ADSL

Zeptali jsme se za vás přímo pana Davida Duroně, jak to bude u zákazníků kteří se budou se svými měsíčními účty pohybovat na hranici částky 3000 Kč. Jistě bude mnoho takových firem, které několik měsíců za sebou provolají 3500 Kč, ale potom přijde měsíc kdy účet za telefon bude pouze 2800-2900 Kč. V takovém případě bude zákazníkovi účtovaná "taková cena, jako by jste provolal 2000, tzn. 1100". Pro úplnost tedy přinášíme celou tabulku která jasně ukazuje jaké slevy připravila společnost GTS pro své zákazníky.

Dali jsme prostor k vyjádření firmě GTS a oslovili jsme ČTU s otázkou "Jak pokračuje monitorování cen ve státech EU ?"

Zeptali jsme se za vás přímo pana Davida Duroně, jak to bude u zákazníků kteří se budou se svými měsíčními účty pohybovat na hranici částky 3000 Kč. Jistě bude mnoho takových firem, které několik měsíců za sebou provolají 3500 Kč, ale potom přijde měsíc kdy účet za telefon bude pouze 2800-2900 Kč. V takovém případě bude zákazníkovi účtovaná "taková cena, jako by jste provolal 2000, tzn. 1100". Pro úplnost tedy přinášíme celou tabulku která jasně ukazuje jaké slevy připravila společnost GTS pro své zákazníky.

  Minimální hovorné Pravidelné misíení ceny ADSL
192/64 kbit/s 2000 korun 1100 korun
192/64 kbit/s 3000 korun 990 korun
320/128 kbit/s 2000 korun 2100 korun
320/128 kbit/s 3000 korun 1990 korun
256/64 kbit/s 2000 korun 3100 korun
256/64 kbit/s 3000 korun 2990 korun
512/128 kbit/s 2000 korun 5700 korun
512/128 kbit/s 3000 korun 5500 korun
1024/256 kbit/s 2000 korun 9900 korun
1024/256 kbit/s 3000 korun 9700 korun
1024/256 kbit/s 6000 korun 9300 korun

V předcházející zprávě jsme podrobili firmu GTS ostré kritice. Tuto kritiku však nutno chápat v širších souvislostech. Krok který učinila firma GTS tedy spojení ADSL služby do balíčku s jinými službami není špatný, ovšem je třeba připomenout , že je určená výhradně firmám a podle názoru IPV ani ne tak malým firmám (2-5 zaměstnanců), jako spíše firmám středním.

Zajímala nás tedy zákonitě odpověď na otázku, proč firma GTS podepsala jednoznačně nevýhodnou smlouvu s Českým Telecomem a vlastně tak nepřímo přinutila ostatní alternativní operátory učinit totéž, aby nepřišli o velkou část zákazníků. Zeptali jsme se proto pana Davida Duroně a ten nám krok své firmy zdůvodnil takto : "Chtěl bych vysvětlit důvody, proč jsme podepsali. Nebyli jsme první. Je to nejrychlejší cesta, jak tlačit na Telecom se snížením ceny. Pokud k tomu přistupujete pres propojení, musíte se s ČTc propojit, nabídnout mu reciproční službu a pak připadne zadat ČTU o regulaci ceny za propojeni..A ADSL budeme mít v roce 2004. Ale to bych se musel rozepisovat a znova vysvětlovat."

Takto podaný důvod by se skutečně nechal pochopit, kdyby předseda ČTU pan David Stádník veřejně nedeklaroval plnou podporu alternativním operátorům ovšem pouze v případě, že se na něj obrátí s oficiálním "rozporem". Tento postup totiž bohužel vyžaduje zastaralá legislativa. Tuto možnost podat rozpor využila jako první firma Czech On-Line a to už několik dní po podepsání smlouvy firmou GTS. ČTU na tento rozpor zareagoval poměrně rychle. Ve stručnosti – kdyby před měsícem všichni alternativci zůstali jednotní a požádali Český Telecom o "propojení" a po odmítnutí podali rozpor na ČTU zřejmě by jsme tady dnes ADSL ještě neměli, ale v optimistické variantě by jsme se ho dočkali začátkem léta a v daleko lepší kvalitě a zřejmě i ceně než je tomu dnes. Od doby kdy AO podají žádost o propojení totiž musí zúčastněné strany dospět k dohodě v časové lhůtě do 90 dní. Když se tak nestane musí zasáhnout ČTU a ten zřejmě, aby si zachoval svojí tvář (a s ohledem na to jaké tlaky byli a jsou na zavedení ADSL) by snad konečně zařadil ADSL službu do regulace.

Další ze způsobů který dává naději, že cena za ADSL klesne na hranici přijatelnou pro všechny domácnosti, je již několikrát zmiňovaný průzkum cen ve světě, který na žádost pana ministra Mlynáře provádí ČTU. Jelikož od žádosti pana ministra uplynula už delší doba, kontaktovali jsme ředitelku odboru ekonomické regulace paní Miluši Ševerovou s otázkou, kdy budou výsledky představené veřejnosti. Pani Ševerová nás dnes ujistila, že monitorování situace ve světě je prakticky u konce a v nejbližších dnech ČTU svojí studii představí. V případě, že ČTU dospěje ke stejným poznatkům jako mnoho aktivních uživatelů Internetu, že ADSL v podání ČTc je vzhledem k jeho rychlosti a kvalitě ve srovnání se státy EU předražené, je zde reálná možnost, že by ČTU tuto službu zařadil do regulace.

internetprovsechny

Článek ze dne 7. dubna 2003 - pondělí