logo itpoint.cz

Vyjádření Tiscali k podmínkám nabídky zpřístupnění místní smyčky

Vycházíme-li ze současné nabídky Českého Telecomu ohledně zpřístupnění místní smyčky (LLU), lze říci, že se čeští spotřebitelé mohou vzdát jakýchkoli nadějí na případné brzké zlepšení na trhu základních telefonních služeb. I když již dnes mohou používáním služeb alternativních operátorů, jako je společnost TISCALI, ušetřit za telefonní poplatky, Český Telecom zjevně usiluje o to, aby využívání služeb alternativních operátorů bylo pro zákazníky co nejobtížnější a nejsložitější, po co možná nejdelší dobu ...

Dne 19. září 2003 seznámil Český Telecom alternativní operátory (OLO - other licensed operators) s podmínkami své nabídky na zpřístupnění místní smyčky (LLU - local loop unbundling). Jako další krok v procesu liberalizace českého telekomunikačního trhu, iniciovaném českou vládou, má LLU zvýšit konkurenci na telekomunikačním trhu tím, že alternativním operátorům poskytne přístup k tzv. "poslední míli" stávající telekomunikační sítě (tedy k oné měděné lince vedoucí z místní telefonní ústředny do bytu či kanceláře uživatele) za velkoobchodních podmínek. LLU by tak mělo českým spotřebitelům poskytnout možnost zcela přejít na užívání telefonních a datových služeb alternativního operátora, aniž by i nadále dostávali od Českého Telecomu faktury za užívání hlavní telefonní stanice (HTS). Generální ředitel společnosti TISCALI Naveed Gill hodnotí podmínky, za kterých Český Telecom nabízí alternativním operátorům LLU, následovně :

Naveed Gill : "Vycházíme-li ze současné nabídky Českého Telecomu ohledně zpřístupnění místní smyčky (LLU), lze říci, že se čeští spotřebitelé mohou vzdát jakýchkoli nadějí na případné brzké zlepšení na trhu základních telefonních služeb. I když již dnes mohou používáním služeb alternativních operátorů, jako je společnost TISCALI, ušetřit za telefonní poplatky, Český Telecom zjevně usiluje o to, aby využívání služeb alternativních operátorů bylo pro zákazníky co nejobtížnější a nejsložitější, po co možná nejdelší dobu."

"I když by účinné LLU mělo zvýšit konkurenci na trhu základních telefonních služeb, a tím ve výsledku snížit náklady spotřebitelů na tyto služby, současná nabídka Českého Telecomu na LLU v podstatě dosažení těchto cílů blokuje."

"Tisk již v krátkosti referoval o vysokých cenách, které Český Telecom od alternativních operátorů za LLU požaduje. Tyto poplatky zahrnují jednorázové platby předem od každého OLO v přibližné výši 370.000 Kč za účast na LLU a za umístění zařízení (kolokaci) a dále nestoudných 10.035 Kč za každou zpřístupněnou zákaznickou linku. K tomu je třeba připočíst jednorázový poplatek ve výši přibližně 150.000 Kč, který chce Český Telecom účtovat každému alternativnímu operátorovi za umístění jedné skříně v prostorách jeho ústředny, která je schopna v jednom obvodu telefonní ústředny obsluhovat až 500 zákazníků, plus roční minimální poplatky asi ve výši 180.000 Kč za údržbu každé skříně. A konečně - kromě všech těchto poplatků – Český Telecom ještě požaduje od každého alternativního operátora neuvěřitelných 491 Kč měsíčně za každou zpřístupněnou linku."

"Tak si to všechno spočítejme. Za naprosto ideálních podmínek - s plným využitím ústředny - by během prvního roku služby museli alternativní operátoři Českému Telecomu platit za LLU s přístupem k hlasovým službám asi 1.380 Kč na jednoho zákazníka měsíčně. Během druhého a třetího roku a během let následujících (pochopitelně za předpokladu, že zákazník svého poskytovatele služeb nezmění a že Český Telecom alternativním operátorům své poplatky nezvýší) by náklady alternativního operátora za poskytování přístupu každému svému klientovi klesly asi na 520 Kč měsíčně."

"Ale v současnosti platí zákazníci Českému Telecomu za tentýž přístup jen asi pouhých 200 Kč měsíčně! Takové ceně mohou alternativní operátoři jen těžko konkurovat, když jsou poplatky, které chce Telecom alternativním operátorům účtovat v prvním roce, sedmkrát vyšší a více než dvaapůlkrát vyšší v dalších letech. A do toho ještě nejsou zahrnuty ani vlastní provozní náklady alternativních operátorů."

"Z celkového pohledu lze říci, že Český Telecom svou nabídkou LLU skutečně místní smyčku "rozpletl". Rozpletl ji, přebalil do nového balíčku a ten teď nabízí alternativním operátorům za sedminásobnou cenu ve srovnání s cenou, za níž ji v současnosti poskytuje svým zákazníkům."

"Je možné, že by někteří alternativní operátoři mohli tuto příšernou nabídku Telecomu na LLU přijmout a vydržet hradit tyto náklady, jen aby mohli několika velmi lukrativním zákazníkům nabídnout samostatné účtování telefonních služeb, aniž by museli instalovat své vlastní telefonní linky. Ale společnost TISCALI mezi nimi nebude. I nadále budeme usilovat o skutečnou liberalizaci telekomunikačního trhu pro všechny spotřebitele. Svůj kritický postoj k nabídce Českého Telecomu ohledně LLU vyjádříme samotnému monopolnímu operátorovi (a jde o víc než jen o cenu) a pokud to bude nutné tak i regulačním orgánům."

"Obáváme se však, že se Český Telecom pokusí vyřešit tento problém nikoliv snížením výše poplatků za LLU, ale naopak zvýšením poplatků zákazníkům za HTS až do výše 500 Kč. Tomu by však měly regulační orgány zabránit."

Tiscali

Článek ze dne 21. října 2003 - úterý