logo itpoint.cz

Vyjádření Tiscali k rozhodnutí Českého Telecomu neúčastnit se testování modelu FRIACO

Přes nedávná veřejná tvrzení Českého Telecomu ohledně jeho zájmu o širší a otevřenější spolupráci s ostatními operátory a přes pokračující výzvy vlády České republiky ke snižování nákladů zákazníků na připojení k internetu prostřednictvím telefonních linek se zdá, že skutečným přístupem Telecomu je - ať jde veřejnost k čertu a alternativní poskytovatelé internetových služeb s ní ...

Základní informace : Dne 1. října 2003 Český Telecom oznámil své rozhodnutí neúčastnit se pilotního projektu testování modelu FRIACO, který byl vyvinut Fórem pro internet s cílem umožnit alternativním telekomunikačním operátorům paušální zpoplatnění originace volání k síti internet pro české internetové uživatele. Jako důvody svého rozhodnutí Telecom uvádí "neúměrnou výši investic potřebných pro zajištění této služby (FRIACO) v síti Českého Telecomu, jejich neperspektivnost v souvislosti s rozvojem dalších - zejména širokopásmových - služeb a velmi nízkou návratnost vložených investic."

Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali, která je členem Fóra pro internet a poskytovatelem internetových služeb (IPS), jenž byl pověřen vedením technického testování modelu FRIACO jménem alternativních operátorů, komentuje rozhodnutí Telecomu neúčastnit se testování následovně :

Tiscali

Článek ze dne 10. října 2003 - pátek