Vyjádření Tiscali k rozhodnutí Českého Telecomu neúčastnit se testování modelu FRIACO

Přes nedávná veřejná tvrzení Českého Telecomu ohledně jeho zájmu o širší a otevřenější spolupráci s ostatními operátory a přes pokračující výzvy vlády České republiky ke snižování nákladů zákazníků na připojení k internetu prostřednictvím telefonních linek se zdá, že skutečným přístupem Telecomu je - ať jde veřejnost k čertu a alternativní poskytovatelé internetových služeb s ní ...

Základní informace : Dne 1. října 2003 Český Telecom oznámil své rozhodnutí neúčastnit se pilotního projektu testování modelu FRIACO, který byl vyvinut Fórem pro internet s cílem umožnit alternativním telekomunikačním operátorům paušální zpoplatnění originace volání k síti internet pro české internetové uživatele. Jako důvody svého rozhodnutí Telecom uvádí "neúměrnou výši investic potřebných pro zajištění této služby (FRIACO) v síti Českého Telecomu, jejich neperspektivnost v souvislosti s rozvojem dalších - zejména širokopásmových - služeb a velmi nízkou návratnost vložených investic."

Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali, která je členem Fóra pro internet a poskytovatelem internetových služeb (IPS), jenž byl pověřen vedením technického testování modelu FRIACO jménem alternativních operátorů, komentuje rozhodnutí Telecomu neúčastnit se testování následovně :

  • Přes nedávná veřejná tvrzení Českého Telecomu ohledně jeho zájmu o širší a otevřenější spolupráci s ostatními operátory a přes pokračující výzvy vlády České republiky ke snižování nákladů zákazníků na připojení k internetu prostřednictvím telefonních linek se zdá, že skutečným přístupem Telecomu je - ať jde veřejnost k čertu a alternativní poskytovatelé internetových služeb s ní.

  • Buď Český Telecom nemá vůbec jasno, pokud jde o podstatu modelu FRIACO, nebo úmyslně překrucuje pravdu o modelu FRIACO v naději, že tím zmate tisk, vládu i veřejnost.

  • Pravdou však je, že Český Telecom nemusí na realizaci modelu FRIACO vynakládat žádné investice. Model FRIACO prostě otevírá současnou síť Českého Telecomu zabezpečující přístup k internetu pomocí telefonních linek do té míry, že alternativním operátorům umožní přímo účtovat uživatelům internetu různé paušální poplatky za různou dobu přístupu k internetu přes telefonní síť Českého Telecomu, aniž by alternativní operátoři byli omezeni na prosté prodávání velkoobchodní nabídky paušálních poplatků Českého Telecomu.

  • Pokud by záměrem alternativních poskytovatelů internetových služeb (ISP) bylo nabízet nepřetržitý, neměřený přístup k internetu po telefonních linkách za paušální poplatek, vyžadoval by takový plán investici Českého Telecomu za účelem rozšíření jeho vlastní sítě k pokrytí následně vzniklého nárůstu internetového provozu. Ale žádný ISP by s takovým přístupem nepočítal. Byl by to totiž postoj komerčně neproveditelný, jak ukázal příklad Velké Britanie, kde se Britský Telecom pokoušel o zavedení podobné koncepce a místo toho má nyní přístup 24/7 (24hod/7dní v týdnu), ale jen 150 hodin měsíčně.

  • FRIACO pouze vytvoří konkurenční prostředí pro různé druhy paušálního zpoplatnění originace volání k síti internetu, poskytne spotřebitelům široké možnosti využít takový balíček paušálních poplatků, který jim bude nejlépe vyhovovat podle toho, jak internet sami využívají, a učiní přístup k internetu po telefonních linkách pro uživatele cenově dostupnějším. Pokud chcete vědět, proč Český Telecom doopravdy považuje model FRIACO za neperspektivní, pravdivá odpověď zní - větší konkurence, širší volba pro zákazníky a nižší cena za připojení.

  • Dosud jediným návrhem Českého Telecomu na paušální zpoplatnění přístupu k internetu po telefonních linkách byl jeden jediný balíček připojení mimo špičku, jehož cena je téměř stejná, jako kdyby zákazník prostě platil za minutu. To je sice velmi výhodné z hlediska dalších zisků Českého Telecomu, ale kde jsou výhody pro uživatele ?

  • Tiscali bude i nadále usilovat - jménem zákazníků a alternativních poskytovatelů internetových služeb (IPS) - o otevření trhu v oblasti připojení k internetu. Vyzýváme Ministerstvo informací ke splnění svého zveřejněného slibu zlepšovat českým uživatelům podmínky internetového přístupu. Spekulace některých internetových analytiků o konci modelu FRIACO jsou předčasné. FRIACO lze realizovat snadno a rychle a s dostatečným tlakem ze strany vlády, regulátora, organizací na ochranu spotřebitelů, tisku a uživatelů internetu realizován bude.

Tiscali

Článek ze dne 10. října 2003 - pátek

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...