logo itpoint.cz

Vyjádřete svou nespokojenost s cenami a dostupností internetu pro většinu domácností

V případě, že patříte k zastáncům tvrdšího postupu, máte nyní příležitost vyjádřit svůj postoj prostřednictvím stížnosti, kterou po doplnění Vašich nacinále můžete jednoduše odeslat na ČTÚ nebo Ministrstvo informatiky - případně na obě instituce ...

Uživatelé Internetu, kteří dlouhodobě sledují aktivitu platformy ZUI, jejímž členem je i naše občanské sdružení Internet pro všechny, už určitě zaznamenali některé dílčí úspěchy tohoto uskupení v boji za rozšíření širokopásmového Internetu a rovněž v prosazování paušálních modelů připojení u technologie klasického vytáčeného Internetu – Dial-up.

Mnohokrát jste volali po daleko razantnějším postupu při jednáních, my jsme však volili cestu zdlouhavého vyjednávání. V současné době z jednotlivých jednání s ČTU a konzultací s Ministerstvem Informatiky vyplynulo, že více podnětů od uživatelů by usnadnilo a urychlilo rozhodování v kauzách předražené ADSL a zavádění paušálních modelů Dial-upu.

V případě, že patříte k zastáncům tvrdšího postupu, máte nyní příležitost vyjádřit svůj postoj prostřednictvím stížnosti, kterou jsme pro vás připravili společně se sdružením OPZT. Jak tedy můžete přispět k urychlení řešení výše uvedených problémů ? Jestli souhlasíte s textem stížnosti a navrhovaným řešením, stačí pouze připojit svůj podpis a kontaktní adresu, případně e-mailovou adresu.

Odpověď na stížnost bude vyřízená prostřednictvím těchto dvou občanských sdružení. Stížnost lze zaslat prostřednictvím e-mailu jako přílohu na adresu ČTU podatelna@ctu.cz a Ministerstva Informatiky na adresu posta@micr.cz.


T e x t   s t í ž n o s t i

Vážený pane předsedo (ministře),

jako uživatelé Internetu v České republice a budoucí uživatelé nových modelů připojení k Internetu tímto vyjadřujeme podporu návrhům -zástupců koncových uživatelů- ve Fóru pro dial-up Internet a zasíláme tuto stížnost uživatele Internetu, kterou žádám o levnější a dostupný Internet pro většinu domácnosti v duchu Akčního plánu eEurope+.

Pomalost hledání nových modelů připojení k Internetu je zarážející a proto očekáváme zejména od ČTÚ maximální zrychlení prácí na nových modelech dial-up Internetu, neboť ani avizovaný vysokorychlostní Internet pomoci technologie ADSL není stále dostupný, jak z hlediska ceny, tak technických problémů Českého Telecomu.

Aby mohlo být naplněno příslušné ustanovení Akčního plánu eEurope+2003 o levném a dostupném připojení novými modely pro většinu domácnosti v České republice do 1.10.2003, žádáme o vydání rozhodnutí na neprodlené zavedení :

u dial-up Internet m.j.

u vysokorychlostního ADSL Internetu m.j.

Očekáváme vyřízení této stížnosti ve veřejném zájmu obyvatel České republiky, v souladu s usnesením Vlády o dostupnosti Internetu do domácnosti, Akčního plánu eEurope+ a v neposlední řadě také s ohledem na kupní sílu obyvatelstva v CZ srovnatelně se státy v EU.

Praha dne .....

S pozdravem ...

Celý text stížnosti ve formátu DOC (stačí doplnit Vaše nacionále a odeslat ...) - http://www.internetprovsechny.cz/images/download/stiznost.doc

Článek ze dne 14. května 2003 - středa