logo itpoint.cz

Výnosy společnosti Telenor v roce 2002

Hospodaření společnosti v roce 2002 bylo ovlivněno především odpisy a plánovanou restrukturalizací

Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 dosáhly celkové příjmy společnosti Telenor zhruba 1,7 milionu euro, což je v porovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles přibližně o 374 tisíc euro. Výnosy bez příjmů z prodeje hmotného majetku však vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí 2002 z 1,4 milionu euro v předchozím roce přibližně o 20 %. “Výsledek hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 byl výrazně ovlivněn především vysokými odpisy a náklady na plánovanou restrukturalizaci. Do budoucna očekáváme další rozvoj naší společnosti a s tím spojené zlepšení obchodních výsledků,” uvedl Jon Fredrik Baksaas, generální ředitel společnosti Telenor. “V oblasti cash flow jsme zaznamenali velmi pozitivní vývoj a jsme tedy v dobrém postavení pro budoucí růst,” dodal.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 výše 477 milionů euro, což je částka vyšší o 172 milionů euro než za stejné období roku 2001. Za celý rok 2002 dosáhl ukazatel EBITDA 1,75 miliard euro, zatímco v loňském to bylo 1,85 miliard euro. V oblasti mobilních komunikací zaznamenává Telenor již několik let neustálý nárůst počtu uživatelů a na konci roku 2002 jich měla společnost Telenor Mobile již 12,4 milionu. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) společnosti Telenor Mobile se za čtvrté čtvrtletí 2002 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zdvojnásobil a dosáhl hodnoty zhruba 26 milionů euro. Marže (před zdaněním, úroky a odpisy) z aktivit na norském trhu dosáhla 37,8 % a průměrný příjem na uživatele v Norsku dosáhl 44,2 euro. Marže (před zdaněním, úroky a odpisy) společnosti Telenor Networks ve čtvrtém čtvrtletí 2002 klesla na 33,2 % z důvodů nákladů na restrukturalizaci ve výši 13,9 milionu euro. Společnost Telenor Business Solutions dosáhla díky redukci nákladů poněkud lepších výsledků.

tisková zpráva

 www.telenor.cz

Článek ze dne 14. února 2003 - pátek