logo itpoint.cz

Výnosy Telenoru za první čtvrtletí 2003

Společnost Telenor dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2003 výnosů v celkové výši 1,64 miliardy euro. V porovnání se stejným obdobím roku 2002 se jedná o nárůst o 9 procent. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy vzrostl v roce 2003 o více než 130 miliónů euro na současných 136,1 miliónu.

Společnost Telenor dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2003 výnosů v celkové výši 1,64 miliardy euro. V porovnání se stejným obdobím roku 2002 se jedná o nárůst o 9 procent. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy vzrostl v roce 2003 o více než 130 miliónů euro na současných 136,1 miliónu.

Výsledkem úspěšné restrukturalizace společnosti Telenor je také nárůst provozního zisku, a to z 78,3 miliónu euro v roce 2002 na 191,8 miliónu euro v roce 2003. "Současný rozvoj společnosti Telenor je velmi dobrý a díky úspěšnému snížení nákladů a kapitálových výdajů jsme v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenali výborné cash flow," uvedl Jon Fredrik Baksaas, generální ředitel společnosti Telenor. "Ve zbývajícím období roku 2003 se zaměříme na posilování našich aktivit s cílem udržet si současné postavení na trhu. Očekáváme totiž, že norský trh se bude v roce 2003 rozvíjet jen velmi málo, konkurence však zůstane velká," dodal Baksaas.Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2003 výše 543 milionů euro, což je o 166 milionů euro více než za stejné období roku 2002.

Zvýšení zisku před zdaněním dosáhla společnost Telenor především díky úspěšnému snižování nákladů a konsolidaci svých dceřiných společností. Úměrně tomu se zvýšila také marže společnosti Telenor (před zdaněním, úroky a odpisy), která v prvním čtvrtletí 2003 vzrostla z 25 procent v roce 2002 na 33 procent.Kapitálové výdaje (capex) společnosti Telenor byly v porovnání s prvním čtvrtletím 2002 sníženy z 244,3 miliónu euro na 160 miliónů. "Program společnosti Telenor na zvýšení efektivity prováděných operací s názvem Delta 4 probíhá přesně podle plánu. Jeho cílem je snížit do konce roku 2004 náklady o 520 miliónů euro v porovnání s rokem 2001," poznamenal Jon Fredrik Baksaas. "Budeme tedy i nadále pokračovat ve snižování nákladů a oproti roku 2002 očekáváme v letošním roce další nárůst naší marže z aktivit na norském trhu," doplnil Baksaas.

Od 1. ledna 2003 má společnost Telenor novou strukturu. Její součástí jsou divize, zaměřené na aktivity na trhu mobilních služeb, pevných sítí a televizního vysílání. Vedle těchto tří hlavních oblastí zahrnuje struktura společnosti také "Ostatní aktivity", do nichž spadá činnost v oblasti korporátních aktivit a služeb v rámci Telenor Group.

V oblasti mobilních komunikací zaznamenal Telenor v prvním čtvrtletí 2003 nárůst EBITDA oproti stejnému období v loňském roce o 44 procent na 286 miliónů euro. Zároveň také vzrostl o 47 procent provozní zisk společnosti, který dosáhl 143 milionů euro, a marže (před zdaněním, úroky a odpisy) z aktivit na norském trhu stoupla z 35 procent na 41 procent.Marže (před zdaněním, úroky a odpisy) z aktivit v oblasti pevných sítí, zahrnující také zahraniční trhy, stoupla v porovnání s prvním čtvrtletím 2002 o 6 procentních bodů na současných 32 procent.

Na konci prvního čtvrtletí 2003 měla společnost Telenor celkem 112 000 uživatelů ADSL, což je o 27 000 více než na konci roku 2002 a v porovnání s prvním čtvrtletím 2002 je to nárůst o 78 000 uživatelů.V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2002 letos vzrostly výnosy společnosti Telenor v oblasti televizního vysílání o 73 procent na 178 milionů euro. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) přitom dosáhl 26,5 miliónu euro, což je o 104 procent více než ve stejném období v roce 2002.

Telenor

Článek ze dne 9. května 2003 - pátek