logo itpoint.cz

Výsledky Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet

Z pohledu ČTÚ je možné výsledky, dosažené během jednání Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet, hodnotit jako potvrzení možnosti dosažení shody všech zúčastněných na základních principech možných řešení (modelů) mezioperátorských vztahů při poskytování služeb vytáčeného přístupu k síti Internet ...

Dne 25. září se v prostorách Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ") uskutečnila tisková konference, na které byly presentovány výsledky dosažené během téměř roční práce Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet. Za účasti členů řídícího výboru tohoto Fóra byla odborná veřejnost po úvodním slovu předsedy ČTÚ Ing. Davida Stádníka seznámena s výsledky prací technické i ekonomické pracovní komise Fóra, jak je ve svém příspěvku uvedli předsedové těchto komisí Ing. Jiří Pavel a Ing. Miroslav Řezníček. Z pohledu uživatelů Internetu poté dosažené výsledky shrnul v rámci své části RNDr. Jiří Peterka.

Z pohledu ČTÚ je možné výsledky, dosažené během jednání Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet, hodnotit jako potvrzení možnosti dosažení shody všech zúčastněných na základních principech možných řešení (modelů) mezioperátorských vztahů při poskytování služeb vytáčeného přístupu k síti Internet. ČTÚ proto ve výsledcích tohoto Fóra spatřuje základní předpoklady pro rozšíření dalších variant vytáčeného přístupu k síti Internet, včetně odpovídajících cenových nabídek pro koncové uživatele. V tomto smyslu proto nyní ČTÚ očekává konkrétní kroky jednotlivých dotčených operátorů k uvedení závěrů Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet do praxe.

Všechny dokumenty, související s uvedenou tiskovou konferencí, jsou dostupné v připojených PDF. souborech.

ČTÚ

Článek ze dne 6. října 2003 - pondělí