Výsledky jednání mimořádné valné hromady Českého Telecomu

Program jednání čtvrteční mimořádné valné hromady navržený společností Telsource N.V. byl v zákonem stanovené lhůtě doplněn na žádost majoritního akcionáře Českého Telecomu – Fondem národního majetku ČR o body týkající se provedení personálních změn v dozorčí radě a o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Na žádost akcionáře Českého Telecomu, a.s., - společnosti Telsource N.V. svolalo představenstvo společnosti na čtvrtek 23.10. 2003 mimořádnou valnou hromadu akcionářů Českého Telecomu. Zúčastnilo se jí 59 akcionářů, kteří vlastní 81,96 % akcií, a tak byla usnášeníschopná. Program jednání této mimořádné valné hromady navržený společností Telsource N.V. byl v zákonem stanovené lhůtě doplněn na žádost majoritního akcionáře Českého Telecomu – Fondem národního majetku ČR o body týkající se provedení personálních změn v dozorčí radě a o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Na pořadu jednání mimořádné valné hromady byly kromě jiného body týkající se poskytnutí informací a součinnosti ze strany Českého Telecomu, a.s. za účelem usnadnění prodeje akcií Českého Telecomu, a.s. v majetku TelSource N.V. Oba akcionáři (Telsource N.V. a Fond národního majetku ČR) vzali zpět své návrhy k těmto bodům pořadu jednání valné hromady, protože dospěli k závěru, že je v zájmu akcionářů a společnosti, aby společně formulovali obecné zásady postupu Českého Telecomu, a.s. v obdobných záležitostech v budoucnosti.

Mimořádná valná hromada dále informovala akcionáře o rezignaci pana Bessela Koka na členství v dozorčí radě společnosti. Jeho místo bylo obsazeno panem Martinem Kovářem.

Mimořádná valná hromada rovněž schválila smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady společnosti.

Český Telecom

Článek ze dne 24. října 2003 - pátek

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...