logo itpoint.cz

Výsledky práce vládní pracovní skupiny k Českému Telecomu

Ministr informatiky Vladimír Mlynář na páteční tiskové konferenci informoval o výsledcích práce vládní mezirezortní pracovní skupiny pro koordinaci výkonu akcionářských práci státu v Českém Telecomu. Ta vznikla na základě usnesení vlády a jejím úkolem je odstranit problémy, které v loňském roce znemožnily privatizaci státního podílu v Českém Telecomu.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář na páteční tiskové konferenci informoval o výsledcích práce vládní mezirezortní pracovní skupiny pro koordinaci výkonu akcionářských práci státu v Českém Telecomu. Ta vznikla na základě usnesení vlády a jejím úkolem je odstranit problémy, které v loňském roce znemožnily privatizaci státního podílu v Českém Telecomu.

Mezirezortní skupina pod vedením ministra Vladimíra Mlynáře doporučí, aby zástupci Fondu národního majetku jako majoritního akcionáře Českého Telecomu na valné hromadě společnosti dne 13.6. 2003 :

  1. podpořili odkoupení 49% podílu ve společnosti Eurotel
  2. podpořili výplatu dividendy ve výši navržené představenstvem Českého Telecomu
  3. navrhli spolu s dalším akcionářem, konsorciem TelSource, nové znění stanov, které předpokládá plně exekutivní představenstvo jmenované dozorčí radou

"Jsem především spokojen, že jednání o Eurotelu byla rychlá a úspěšná. Dosažená cena je mimořádně příznivá. Při určení výše dividendy Českého Telecomu bylo pro stát jako akcionáře klíčové, neohrozit investiční rating společnosti. Navržených 18,5 miliardy je i s rezervou v tomto limitu," říká ministr Mlynář.

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti bude podle ministra Mlynáře po valné hromadě jmenován Gabriel Berdár. Předsedou nově zvolené dozorčí rady společnosti se stane dosavadní předseda představenstva Ondřej Felix.

"Změna stanov směrem k plně exekutivnímu představenstvu a silné dozorčí radě má za cíl zjednodušit a zrychlit rozhodování Českého Telecomu. Společnost čeká restrukturalizace tak, aby byla schopna pružněji reagovat na aktuální trendy v telekomunikacích a byla připravena na plánovanou privatizaci. Nové stanovy současně zajistí dostatečnou autonomii Eurotelu po ukončení celé akvizice," komentuje ministr Mlynář.

Vládní mezirezortní pracovní skupina pro koordinaci výkonu akcionářských práci státu v Českém Telecomu v červenci tohoto roku předloží vládě návrh dalšího postupu ve věci privatizace Českého Telecomu.

Ministerstvo informatiky

Článek ze dne 9. června 2003 - pondělí