logo itpoint.cz

Vývoj jednání s Radiomobilem

Radiomobil poskytl své vyjádření k vybraným dotazům Sdružení obrany spotřebitelů, některé otázky však zůstávají i nadále otevřené. Např. od 1.2. 2003 bude možné vrátit Twist kartu a společnost RadioMobil vrátí nevyčerpaný kredit v penězích atd. ...

Radiomobil poskytl své vyjádření k vybraným dotazům Sdružení obrany spotřebitelů, některé otázky však zůstávají i nadále otevřené.

Co jsme se dozvěděli :

Jakým způsobem může od smlouvy pro zvýšení ceny volání odstoupit vlastník karty TWIST (jakým způsobem je mu vrácen nevyužitý kredit) ?

Zákazník bude mít možnost po 1.2. 2003 vrátit Twist kartu a společnost RadioMobil mu vrátí nevyčerpaný kredit v penězích. V současné době dokončujeme podrobné podmínky tak, aby byly pro zákazníka co nejjednodušší a zároveň, aby zamezily možnosti zneužití. Jakmile bude podrobný způsob vrácení nevyužitého kreditu dokončen budeme o našem postupu informovat veřejnost.

Jaký postup plánuje Radiomobil v souvislosti se zavedením placení za přeposílání mailů na mobil ? Bude účastníkům automaticky změněno přeposílání na bezplatnou notifikaci nebo si to budou muset zrušit sami účastníci ?

Uživatelům nebude automaticky změněno nastavení u služeb MobileBox a MobileBoxEasy, filtrování svých emailů si budou nastavovat sami. U služby MobilePager, která v současnosti zákazníkům umožňuje s použitím filtru "nepřeposlat email pokud záhlaví obsahuje", vyloučit doručování zpráv obsahujících definovaná klíčová slova, bude od 4.2. 2003 uživatelům umožněno mít k dispozici filtr typu "přeposlat email pokud záhlaví obsahuje" s možností nastavení klíčových slov. Tento filtr bude od výše uvedeného datumu přednastaven všem uživatelům z důvodu jejich ochrany před zaúčtováním nevyžádaných zpráv. Pro náležité přeposílání e-mailových zpráv by si měl uživatel služby MobilePager po 4.2. 2003 ověřit nebo upravit své nastavení filtrů na www.t-zones.cz ( http://login.client.tmo.cz/um/cs/detail_pager.htm ) v sekci Profil / SMS služby / MobilePager.

Chystá Radiomobil v této souvislosti nějakou informační kampaň ?

Ano, informační kampaň zajistí, aby aktivní uživatelé našich služeb byli v dostatečném čase informováni o připravovaných změnách. Zákazníci s aktivní službou MobileBox a MobileBox Easy obdrží email, který bude obsahovat informace o připravovaných změnách. Uživatelé služby MobilePager budou informování formou SMS.

Domnívá se Radiomobil, že běžný uživatel je schopen prostřednictvím filtrů nastavit přeposílání e-mailů tak, aby nedostával nevyžádanou reklamu a viry, a zabránil tak těžce kontrolovatelným nákladům ?

Ano, správné nastavení filtrů mu to umožní. Možnost zfalšování adresy odesílatele je známá od začátku fungování Internetu. Filtry však představují z pohledu uživatele jednu z nejúčinnějších forem obrany. Další účinnou obranou je také nastavení smazání e-mailu, který v poli Příjemce neobsahuje adresu zákazníka a/nebo je v těle zprávy text "unsubscribe". To jsou totiž velice časté příznaky spamu a dají se tímto způsobem filtrovat i když není dopředu známa adresa odesílatele. Obecným opatřením je využívaní jiného dočasného emailového účtu, pokud se zákazník pohybuje na internetu v neznámém nebo málo důvěryhodném prostředí.

Co zůstává nevyjasněné :

Vaše další podněty ve věci T-Mobile můžete posílat na adresu komunikace@spotrebitele.cz.

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 17. ledna 2003 - pátek