logo itpoint.cz

VÝZVA - BOJKOT T-MOBILE 28. LEDNA 2003

Akce je zaměřena proti zpoplatnění posílání SMS přes internet, které společnost chystá od 1.února 2003. Připravovaný bojkot užívání T-Mobile i množství reakcí "spokojených" zákzníků je dokladem toho, že se Radiomobil odhodlal k velmi nepopulárnímu opatření. Nelíbí se ani zdražení hovorů. T-Mobile tak podle zákazníků potřebuje zamáznout díru po nepovedené akci s melouny, rovněž se objevují první náznaky odchodu ke konkurenčním operátorům ... Pokud nesouhlasíte se zdražením služeb a zpoplatněním SMS brány sítě T-Mobile - vyjádřete svůj symbolický nesouhlas a nepoužívejte svůj mobilní telefon dne 28. ledna 2003 v době od 0:00 do 24:00 !

Rozhorčení zákazníků T-Mobile nad plánovaným zrušením neplacené internetové SMS brány a dalšími změnami ve službách a cenách vyústilo v zorganizování jednodenního bojkotu této GSM sítě.

Vážení zákazníci T-Mobile, pokud nesouhlasíte se zdražením služeb a zpoplatněním SMS brány sítě T-Mobile, plánovaným na počátek února a chcete vyjádřit symbolický nesouhlas se záměry operátora, prosíme, nepoužívejte svůj mobilní telefon dne 28. ledna 2003 v době od 0:00 do 24:00. Ponechme týden před plánovaným zpoplatněním SMS brány naše telefony po celý den vypnuté. Víte-li o někom, kdo se změnami v síti T-Mobile rovněž nesouhlasí, prosím, vzkažte mu tuto zprávu.

Proč a jak protestovat

Protestovat proti chystaným změnám neznamená dožadovat se, aby bylo všechno zadarmo. SMS brána jako kterákoli jiná služba na světě má své náklady, o které se já jako zákazník, když na to přijde, zase nemusím tolik starat. Samotné zdražování je vždy málo příjemné, může však být maximálně důvodem pro přechod k operátorovi, jehož služby mi budou vyhovovat lépe. Hlavní problém není v tom, že chtějí zpoplatnit SMS bránu, nýbrž to, jak ji chtějí zpoplatnit.

Řešení takového zpoplatnění je celá řada, jak ostatně ukazují příklady ze světa. RadioMobil zvolil ovšem řešení zcela nepřijatelné - světově unikátní, uživatelsky naprosto nepřínosné.

Nejskandálnější je ono řešení ve dvou bodech :

  1. V tom, že ne-uživatelé T-Mobile mají od února mít možnost zasílat SMS z internetu pouze pod podmínkou předchozího zakoupení celého balíku služeb sítě T-Mobile, tj. zakoupení SIM karty.

  2. V tom, že pokud budu chtít být na mobil upozorňován na příchozí emaily, musel bych od února prakticky vystavit operátorovi bianco šek na účtování nákladů, které nemohu naprosto nijak ovlivnit.

Zejména tyto dvě věci plně opravňují k vyjádření nesouhlasu. Zdražování položek v jednotlivých tarifech je průvodním jevem, který pouze podtrhuje celkové znevýhodnění balíku služeb poskytovaných v síti T-Mobile. Proto se jako jediná smysluplná forma nesouhlasu jeví požadavek na zrušení celého kompletu plánovaných opatření.

Smyslem protestu je přimět firmu, aby své rozhodnutí zásadním způsobem přehodnotila a zjednala nápravu. Protest může nabývat na účinnosti pochopitelně tím více, čím více takových hlasů firma uslyší.

Své vyjádření k připravovaným změnám v síti Radiomobilu můžete zaslat panu Jiřímu Hájkovi, který má kontakt s veřejným míněním v popisu práce.

Koncept dopisu Vašeho protestu

RadioMobil a.s.
pan Jiří Hájek - manažer firemní komunikace

Vážený pane Hájku.

Přijměte prosím tento dopis jako reakci na změny v tarifech a službách vaší společností zveřejněné dne 27. prosince 2002.

Jako zákazník vaší firmy cítím právo se vyjádřit k zamýšleným změnám, a to i k těm, které se nedotýkají přímo mé osoby.

Váš záměr zvýšit o 70 % cenu za odeslání SMS u Tarifu 200 a Tarifu 400 je dle mého názoru v rozporu s dobrými obchodními mravy, dvojnásob pak, pokud má být takto zvýšena cena uživatelům, kteří platí nejvyšší pevné paušální poplatky za používání vaší mobilní sítě.

Taktéž si dovoluji upozornit, že změny ve všech tarifech předplacené služby Twist jsou v rozporu se světovými tendencemi zlevňování telekomunikačních služeb a předplacená karta vaší společnosti se stává jednou z nejdražších karet na trhu.

Zároveň Vás vyzývám, abyste přehodnotili své záměry vedoucí ke zpoplatnění SMS brány v návrhu, v jakém bylo prezentováno. Vyzývám Vás, abyste zachovali současnou bránu, umožňující bezplatné odesílání SMS z vaší webové prezentace a zejména pak, abyste ustoupili od záměrů zpoplatnit používání veškerých aplikací vázaných na SMS bránu se zvláštním zřetelem na přeposílání emailových zpráv na mobil.

Dle mého názoru je snaha o zpoplatnění SMS brány z internetu útokem na budování moderní informační společnosti.

Mnoho uživatelů bere SMS bránu z internetu jako službu, která mu je poskytována v návaznosti na existující a placené služby. Pokud bude tato služba taktéž zpoplatněna, stává se celý balík služeb dražší a tak méně výhodný.

Upozorňuji Vás, že v případě nevyslyšení této výzvy podám podnět k prošetření, zda se nejedná o postup poškozující spotřebitele a jeho právo na svobodnou volbu nabízených služeb s poukazem na fakt, že případná realizace připravovaných změn by pro mnohé zákazníky v důsledku znamenala nezbytnost využívání služeb portálu T-Zones k úkonům, ke kterým dosud tento portál nepotřebovali, pokud o jeho služby sami neměli zájem.

V této souvislosti zároveň důrazně žádám, aby i nadále zůstaly zachovány virtuální emailové adresy v podobě alias@sms.paegas.cz všem dosavadním uživatelům těchto adres. Jejich zrušení ve spojení s výše uvedenými záměry by v důsledku vedlo k tomu, že veškeré služby poskytované v oblasti spojení vaší mobilní telefonní sítě s internetem by byly všem uživatelům dostupné pouze pod podmínkou povinného používání služeb portálu T-Zones, což považuji za obzvlášť nekorektní. Nevyslyšení této žádosti povede tudíž k podobným krokům, jaké jsou popsány v předchozím odstavci, navíc s posouzením, zda tento postup není protiprávní.

Rád bych poznamenal(a), že nejsem zásadně proti úpravám cen telekomunikačních služeb, avšak každá cenová úprava by měla přinášet přidanou hodnotu, což se dle mého názoru v tomto případě neděje, ba naopak, přinese méně komfortu v užívání služeb vaší firmy.

Naléhavě Vás vyzývám, abyste přehodnotili své záměry zveřejněné dne 27. prosince 2002, abyste je výslovně označili za chybné, abyste se svým zákazníkům veřejně omluvili a uvedli věci na pravou míru.

Pokud nebude na tuto výzvu z vaší strany pozitivně reagováno, vypnu dne 28.1. 2003 na 24 hodin svůj telefon na důkaz nesouhlasu s vaší obchodní politikou.

S pozdravem

jméno a příjmení
město/obec
číslo telefonu
další údaje dle libosti (povolání, používaný tarif atd.)

V město/obec dne datum

tmo.webpark.cz

Článek ze dne 7. ledna 2003 - úterý