logo itpoint.cz

Výzva GSM provozovatelům mobilních telekomunikačních sítí

APVTS vyzývá Eurotel Praha, T-Mobile Czech Republic a Český Mobil k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, založeném na férových principech stanovení propojovacích cen za propojení pevných a mobilních sítí. Provozovatelé pevných telekomunikačních sítí sdružených v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí jsou znepokojeni diskriminací pevných operátorů a jejich zákazníků předraženým voláním jak z pevných sítí do mobilních, díky vysokým propojovacím poplatkům, tak předraženým voláním z mobilních sítí do pevných.

Eurotel Praha, spol. s r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Český Mobil a.s.

Provozovatelé pevných telekomunikačních sítí sdružených v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ( APVTS ) jsou znepokojeni diskriminací pevných operátorů a jejich zákazníků předraženým voláním jak z pevných sítí do mobilních, díky vysokým propojovacím poplatkům, tak předraženým voláním z mobilních sítí do pevných.

Tím dochází k nebezpečné bariéře pro telefonování, která protikonkurenčně podporuje růst jednoho segmentu telekomunikačního trhu na úkor druhého. Touto cenovou bariérou jsou nuceni zákazníci příslušného mobilního operátora volat co nejvíce do jeho vlastní sítě, popřípadě, aby si pořizovali další mobilní telefony stejného provozovatele. Ve svém důsledku je omezována svobodná volba pro samé zákazníky a vysokými cenami je tlumen rozvoj telefonních služeb v rámci celého odvětví.

Proto Vás vyzýváme k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, založeném na férových principech stanovení propojovacích cen za propojení pevných a mobilních sítí.

Jsme připraveni Vám předložit argumenty, které dokazují správnost našich úvah a realitu současného nepřirozeného rozdělení pevných a mobilních telekomunikací.

Jsme připravení ke společnému jednání, ze kterého vyplynou správné a transparentní principy stanovení cen za propojení.

Věříme, že regulátor českého telekomunikačního prostředí, Český telekomunikační úřad, zamezí stávajícímu nerovnému postavení.

APVTS

Článek ze dne 30. května 2003 - pátek