logo itpoint.cz

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku - správa databáze veřejné správy projektu Portál veřejné správy

Ministerstvo informatiky vyzývá zájemce dle § 49 odst. 1 zák. č.199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) k podání nabídky na veřejnou zakázku : "Zajištění výstavby, dodávky, rozšiřování a sledování kvality databáze adres subjektů veřejné správy ČR. Lhů ta pro podání nabídek kon č í dne 7. 11. 2003 v 9.00 hod. ...

Ministerstvo informatiky vyzývá zájemce dle § 49 odst. 1 zák. č.199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Zajištění výstavby, dodávky, rozšiřování a sledování kvality databáze adres subjektů veřejné správy ČR pro potřeby naplnění (importu) těchto dat do aplikace Adresář veřejné správy projektu Portál veřejné správy"

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.11. 2003 v 9.00 hodin. Nabídky lze podávat osobně na adrese zadavatele, tj. do podatelny Ministerstva informatiky České republiky, nebo doporučeně poštou, obojí na adresu Ministerstvo informatiky České republiky, Havelkova 2, 130 00 Praha 3.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Celé zadání tendru naleznete ZDE

MI

Článek ze dne 29. října 2003 - středa