logo itpoint.cz

WELLcom - Průvodce oborem elektronických komunikací v ČR, členských a kandidátských zemích Evropské unie

Cílem projektu je připravit podnikatele z oborů telekomunikací, zabezpečovacích systémů a informačních technologií na podnikání nejenom v rámci Evropské unie, ale i na celosvětovém trhu. Podporou bude i příprava marketingové a obchodní strategie, včetně možností společných akcí (semináře, školení a účasti na veletrzích a výstavách) ...

V souvislosti s přípravou ČR na vstup do EU vznikl za ideové podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a České agentury na podporu obchodu CzechTrade projekt "WELLcom - Průvodce oborem elektronických komunikací v ČR, členských a kandidátských zemích Evropské unie".

Zpracovatelé TIA Praha - Telekomunikační informační agentura a sdružení ALTISA představí celý záměr projektu firmám i odborné veřejnosti dne 3. 6. 2003 od 13 hod. v hotelu Arcotel Teatrino v Praze.

Této schůzky se zúčastní i zástupci institucí, které tento projekt podporují.

Česká republika se v současné době připravuje na přijetí do Evropské unie a uvádí svůj právní řád do souladu se standardy EU. V mnoha oblastech podnikání budou požadavky na firmy přísnější než dosud. Jedním z klíčových kroků je soustřeďovat důležité informace a monitorovat domácí i zahraniční trh ještě před vstupem do EU.

Za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a České agentury na podporu obchodu CzechTrade vznikl pro firmy z oboru elektronických komunikací projekt WELLcom. Cílem projektu je připravit podnikatele z oborů telekomunikací, zabezpečovacích systémů a informačních technologií na podnikání nejenom v rámci Evropské unie, ale i na celosvětovém trhu. Podporou bude i příprava marketingové a obchodní strategie, včetně možností společných akcí (semináře, školení a účasti na veletrzích a výstavách).

Záměry projektu jsou :

Veškeré informace o zapojených subjektech a firemních nabídkách budou zpracovány ve formě tištěného katalogu, CD a budou také dostupné na interaktivních stránkách www.wellcom.cz v českém a v anglickém jazyce. Tištěný katalog a CD nosiče budou distribuovány dle cíleného adresáře na řadu vládních, obchodních a informačních míst v ČR a v zahraničí. Na prezentaci projektu v příloze svého týdeníku včetně vložení nákladu 20 000 CD nosičů se podílí i mediální partner, kterým je týdeník EKONOM.

Termín přihlášení firem z uvedených oborů do tohoto projektu je 30. 6. 2003. Instituce zapojené v tomto projektu poskytnou zúčastněným firmám jako přidanou hodnotu řadu nadstandardních služeb a výhod. Smluvené služby bude možné čerpat se slevou nebo zdarma na základě členské karty projektu WELLcom.

Cena za prezentaci firmy v rámci projektu je 34.000,- Kč bez 22% DPH.

WELLcom

Článek ze dne 27. května 2003 - úterý