logo itpoint.cz

WSIS - světový summit o informační společnosti byl zahájen

Ve středu 10. prosince byl v Ženevě zahájen světový summit Organizace spojených národů (OSN) o informační společnosti (World Summit on Information Society, WSIS). Jde o první světový summit v historii, který se věnuje problematice informační společnosti ve světě. Summit se koná ve dvou fázích - Ženeva 10. - 12. prosince 2003 a Tunis 16. - 18. listopadu 2005.

Ve středu 10. prosince byl v Ženevě zahájen světový summit Organizace spojených národů (OSN) o informační společnosti (World Summit on Information Society, WSIS). Jde o první světový summit v historii, který se věnuje problematice informační společnosti ve světě.

Jde o první světový summit v historii, který se věnuje problematice informační společnosti ve světě. Jeho cílem je definovat principy koordinace rozvoje informační společnosti a přispět tak k odstranění nerovnováhy v přístupu a dostupnosti informačních technologií v celosvětovém měřítku (digital divide).

Zahájení a dosavadní průběh summitu jsou hodnoceny převážně kladně. Většina ze 180 delegací dospěla ke shodě nad obsahem dvou klíčových dokumentů, závěrečné Deklarace a Akčního plánu WSIS. Na úrovni OSN by měla vzniknou pracovní skupina, jejímž cílem bude posoudit a případně iniciovat vznik fondu solidarity pro financování rozvoje a zavádění informačních technologií ve světě. Evropská unie založí vlastní pracovní skupinu WSIS, Irská delegace (Irsko převezme předsednictví EU začátkem příštího roku) na summitu potvrdila záměr Irska zpřehlednit a koordinovat programy a financování rozvoje informační společnosti v EU.

Vedoucím české delegace je místopředseda vlády Mareš. Za Ministerstvo informatiky se summitu účastní náměstkyně ministra Bérová. Ministerstvo informatiky je pověřeno odbornou přípravou a koordinací výstupů summitu WSIS v České republice.

17. 12. od 14:00 proběhne na Úřadě vlády tisková konference k summitu WSIS za účasti místopředsedy vlády Mareše, ministra Mlynáře a náměstkyně Bérové.

MI ČR

WSIS - světový summit o informační společnosti je jedinečnou příležitostí pro všechny zúčastněné strany vypracovat společnou vizi a přístup k informační společnosti a zabývat se celou řadou relevantních otázek s tímto tématem souvisejících.

Cílem summitu je poskytnout příležitost k setkání státníkům, ředitelům jednotlivých organizací v rámci OSN, nevládním organizacím, subjektům občanské společnosti, zástupcům podnikatelského sektoru a zástupcům tisku, aby vypracovali jednoznačné prohlášení, ve kterém vyjádří politickou vůli a zformulují konkrétní akční plán s cílem určit budoucí podobu globální informační společnosti a podpořit přístup všech zemí k informacím, vědomostem a komunikačním technologiím, který je naléhavě potřebný k jejich dalšímu rozvoji.

Summit probíhá se souhlasem Valného shromáždění OSN. Organizátorem summitu je Mezinárodní telekomunikační unie, přičemž summit se bude konat pod nejvyšší záštitou Kofiho Annana, generálního tajemníka OSN.

Summit se koná ve dvou fázích - Ženeva 10. - 12. prosince 2003 a Tunis 16. - 18. listopadu 2005.

Článek ze dne 12. prosince 2003 - pátek