logo itpoint.cz

Za signálem musím až na kopec za vsí

V oblasti Losany, okres Kolín, se neplánuje zlepšení pokrytí v tomto roce, ani v příštím. Vaše žádost bude zařazena k požadavkům na příští období. Do doby, než bude tato oblast dostatečně pokryta, Vám mohu doporučit, v zájmu zajištění optimálních podmínek pro příjem signálu, používat mobilní telefon především mimo budovu (a pokud v budově, tak v nejvyšším patře a v blízkosti okna) - Eurotel ...

Na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se obrací uživatelé sítí. Proč spotřebitelé užívají dlouhodobě službu, se kterou jsou nespokojeni ? Příspěvkem do této diskuze je i dopis spotřebitele z Kolína.

Úvodem konstatujme, že jde o problém, který bohužel udržují při životě známé (a Sdružením obrany spotřebitelů České republiky opakovaně kritizované), triky omezující konkurenci: blokování přístrojů; smlouvy na dobu určitou; absence přenositelnosti čísla mobilního telefonu apod.

Spotřebitel Milan P. z vesnice nedaleko Kolína, nám napsal o své korespondenci, kterou kvůli nekvalitnímu pokrytí vedl se svým mobilním operátorem. Z jeho obsáhlé zprávy jsme vybrali :

Spokojený uživatel se ptá Operátor odpovídá
Toto je jedna ze zpráv kterou jsem odeslal na zákaznické oddělení Eurotel. Vážení, co se týká pokrytí signálem Vaší společností, ve všech lokalitách, o kterých vím, že je nyní slabý, je stejné intenzity od začátku Vaší činnosti. V té době ještě neexistoval Paegas, takže to bude dost dlouhá doba. Myslím, že když zvyšujete ceny a omezujete SMS z internetu, tak byste mohli konečně pokrýt signálem celou republiku. Slibů od vašich pracovníků či vyjádření už jsem slyšel hodně. Například 14. června 2002 mi po takovém rozhovoru přišla tato zpráva : V oblasti Losany, okres Kolín, se neplánuje zlepšení pokrytí v tomto roce, ani v příštím. Vaše žádost bude zařazena k požadavkům na příští období. Eurotel
Takže v tomto roce ani v příštím, kdy tedy ? Bude mi šedesát let, tak nevím, zda se toho dožiju. Kdyby takto pracovali naši předkové, tak ještě dnes stavíme Karlštejn. - Konfigurace terénu; chod počasí; roční doba; zarušení signálu vnějším zdrojem rušení; překážky šíření signálu vyskytující se v souvislosti s činností člověka, např. stavby atd. - Toto je bezvadná filozofie, jistě pravdivá, ale bohužel funguje jen na stále stejných místech. Do doby, než bude tato oblast dostatečně pokryta, Vám mohu doporučit, v zájmu zajištění optimálních podmínek pro příjem signálu, používat mobilní telefon především mimo budovu (a pokud v budově, tak v nejvyšším patře a v blízkosti okna).
Toto dělám a je to málo platné, nejlépe pomáhá vyšplhat na kopec za vsí, tam se signál vylepší, ale v mém věku ? Navíc je mnoho míst mimo budovy v širém poli, kde na Váš signál nenarazíte ani náhodou. Pokud se mobilní telefon používá v automobilu, je možné dokoupit přídavnou ziskovou anténu, která příjmové podmínky vylepší. V mnoha značkových prodejnách je možné pořídit i externí anténu pro zlepšení signálu v budově, na chatách, atd.
Ano, anténa mi byla doporučována také mnohokrát, sousedka si ji za "hříšné peníze" koupila a teď chodí po vsi, v jedné ruce drží anténu, ve druhé mobil, a hledá signál stejným způsobem jako já bez antény. V případě jakýchkoliv dalších dotazů, souvisejících se službou Go, se můžete obrátit na operátory oddělení péče o zákazníky. Jde o bezplatný zákaznický servis, poskytovaný 24 hodin denně. Volat můžete i z pevné linky…
Tuto službu jsem použil mnohokrát, ale jakmile začnu mluvit o signálu, tak mě řeknou stručně to, co mi již napsali dříve, a pak se zeptají: "Máte další dotaz? Pokud ne, přeji hezký den." …a tím hovor končí. Nebo mi pošlou výše uvedenou textovou zprávu, že se s pokrytím signálu nepočítá. Měli by jste si uvědomit, že na pokrytí signálu dost často "visí" život člověka. Víte kolik lidí přišlo o život v důsledku Vašeho slabého signálu ? Zamyslel se nad tím někdo ? Pokud ano, tak nedostatečně. Pokud ne, tak je to trestuhodné. Reaguji na Váš e-mail z 27. 3. 2003. Lituji, že Vám současná podoba pokrytí signálem nevyhovuje. Přesto si dovolím vyjádřit se ohledně Vašeho podnětu, který se týká situace, kdy je ohrožen lidský život. V případě, kdy byste byl nucen o jeho záchranu bojovat, doporučujeme využít možnosti volat tísňovou linku, jež má přidělené číslo 112. Na tuto linku můžete volat i v případě, kdy v přístroji nebude vložena žádná SIM karta a plně postačí, bude-li v dané oblasti pokrytí signálem jakéhokoliv operátora. Tato informace nemá sloužit jako obhajoba naší společnosti, nýbrž jako pomoc pro Vás v případě nouze. Chápu Vaše stanovisko. Vaše podněty byly a jsou předávány odpovědným pracovníkům. Dovoluji si však nesouhlasit s Vaším tvrzením, že pokrytí signálem sítě Eurotel v rámci České republiky nedoznalo za poslední roky zlepšení. Naše společnost každoročně investuje do zvyšování kvality signálu nemalé prostředky…
Je takovýto přístup operátora k zákazníkům adekvátní ? Konkurence, pokud vím, je na tom v podstatě stejně, zřejmě jsou dohodnuti. Takže, co jsem psal o Eurotelu, platí pro Paegas (nyní snad T-Mobile). "Služeb" tohoto operátora používám také, tak vím, že je to v podstatě úplně stejné se signálem a včetně stylu jednání na "infolince". Převážně používám Eurotel, proto píšu o něm. O Oskarovi toho moc nevím, ale neznám mezi místními lidmi nikoho, kdo používá jeho služeb, takže to asi nebude žádný zázrak.  

Poznámka redakce SOS

Svět spotřebitelů uvítá názory a zkušenosti také dalších spotřebitelů k této věci.

Obecné doporučení SOS pro spotřebitele, kteří se potýkají s výše popisovanými problémy, zůstává zatím neměnné :

Lokálně nespokojení uživatelé by měli na existující problém neúnavně upozorňovat zodpovědné osoby svými dopisy, případně problém medializovat v místních či celostátních sdělovacích prostředcích, a především přejít – je-li to možné - ke konkurenci. Tou zodpovědnou osobou bude například v případě akciové společnosti předseda představenstva, jehož jméno může každý spotřebitel vyhledat v Obchodním rejstříku na www.justice.cz.

Účinné by mohlo být i posbírání více podpisů pod hromadný dopis.

Sami operátoři by problémy zmírnili, pokud by - v případech, kdy sami nejsou schopni zajistit dostatečné pokrytí - umožnili například svým klientům předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou bez pokuty, nebo jiným způsobem zvýhodnili uživatele nekvalitní služby.

SOS

Článek ze dne 7. května 2003 - středa