logo itpoint.cz

Zahájení provozu národní referenční databáze pro přenositelnost čísla

Dohodu o využívání služeb národní referenční databáze CNPAC pro přenositelnost čísla dosud uzavřely společnosti GTS Czech, Aliatel, Contactel, České radiokomunikace, Pragonet a Tiscali. U dalších firem, např. Czech on Line, Český Telecom a InWay probíhá tesování databáze a k podpisu smlouvy pravděpodobně dojde v nejbližší době.

Na půdě APVTS byla podepsána smlouva mezi společností CNPAC s.r.o., provozovatelem národní referenční databáze pro přenositelnost čísla a dodavatelem řešení, společností Hewlett-Packard.

Dne 5. března 2003 byla na půdě APVTS slavnostně podepsána smlouva mezi společností CNPAC s.r.o., provozovatelem národní referenční databáze pro přenositelnost čísla a společností Hewlett-Packard, dodavatelem hardwaru a softwaru databáze. Smlouvu podepsali za CNPAC její jednatel, předseda APVTS Svatoslav Novák a za Hewlett-Packard generální ředitel Pavel Kalášek. Slavnostního podpisu se zúčastnil také předseda ČTÚ David Stádník, ředitel CNPAC Jiří Markus, ředitel hlasových služeb Českého Telecomu Jiří Pavel, obchodní ředitel HP Lubomír Štefek, obchodní manažer HP Ladislav Lískovec a ředitel housingových a hostingových služeb TTC Telekomunikace Jiří Winzberger.

Dohodu o využívání služeb CNPAC dosud uzavřely společnosti GTS Czech, Aliatel, Contactel, České radiokomunikace, Pragonet a Tiscali. U dalších firem, např. Czech on Line, Český Telecom a InWay probíhá tesování databáze CNPAC a k podpisu smlouvy pravděpodobně dojde v nejbližší době.

CNPAC s.r.o. byla založena v prosinci 2002 jako dceřinná společnost APVTS s cílem provozovat národní referenční databázi a dovolit tak telekomunikačním operátorům pevných sítí poskytovat klientům službu přenositelnosti čísla. Tato služba je dalším z liberalizačních kroků, který umožní alternativním operátorům rozšířit nabídku na telekomunikačním trhu. Na implementaci služby se aktivně podílely projektové týmy APVTS, které zpracovaly veškeré podklady včetně specifikace požadavků na národní referenční databázi.

Firma Hewlett-Packard pak nabídla hardwarové a softwarové řešení, splňující nejen technické požadavky, ale zohledňující také finanční možnosti počáteční fáze projektu. Zařízení dodané společností Hewlett-Packard je umístěno v kolokačním centru TTC Telekomunikace, které zajišťuje veškeré služby spojené s jeho housingem.

APVTS

Článek ze dne 31. března 2003 - pondělí