logo itpoint.cz

Zaměstnanci Českého Telecomu poprvé volili svou dozorčí radu elektronicky

Ve dnech 24. – 27. 6. 2003 proběhly historicky první elektronické volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Prostřednictvím volební aplikace na intranetových stránkách Českého Telecomu se hlasování zúčastnilo 63 % zaměstnanců společnosti ...

Dozorčí rada na svém 70. zasedání konaném dne 25. června 2003 přijala rezignaci svého předsedy pana Michala Frankla a odvolala 2. místopředsedu pana Lubomíra Vindušku. Do funkce předsedy dozorčí rady byl následně zvolen pan Ondřej Felix, do funkce 1. místopředsedy pan Michal Frankl a 2. místopředsedou dozorčí rady se stal pan Bessel Kok.

Ve dnech 24. – 27. 6. 2003 proběhly historicky první elektronické volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Prostřednictvím volební aplikace na intranetových stránkách Českého Telecomu se hlasování zúčastnilo 63 % zaměstnanců společnosti. S účinností od 28. června 2003 byli členy dozorčí rady zvoleni pánové Vlastimil Barbořák, Pavel Herštík, Miloslav Krch, Dušan Stareček, Lubomír Vinduška.

Dozorčí rada Českého Telecomu má celkem 15 členů. Z nich 10 jsou zástupci akcionářů zbývajících 5 je každé tři roky voleno z řad zaměstnanců společnosti. Zúčastnit voleb se mohou všichni zaměstnanci Českého Telecomu. Výsledky voleb jsou platné při účasti více než poloviny oprávněných voličů.

Pro elektronickou volbu zástupců zaměstnanců v dozorčí radě Českého Telecomu vyvinuli odborníci společnosti speciální volební aplikaci. Důvodem pro využití této (v poměrech České republiky ojedinělé) formy hlasování byla její rychlost, dostupnost, finanční nenáročnost a možnost snadného zpracování výsledků. Společnost se nechala inspirovat vyspělými zahraničními korporacemi, u kterých se tato moderní forma voleb již osvědčila.

Český Telecom

Článek ze dne 30. června 2003 - pondělí