logo itpoint.cz

Zbavit se pevné telefonní linky znamená získat velké obchodní výhody a úspory

Nový mezinárodní průzkum ukazuje, že podniky přicházejí o významné úspory nákladů - některých případech až ve výši 25 % - protože nepřesouvají většinu nebo veškeré své hovory z pevných linek na mobilní telefony. Tento výsledek je v rozporu s tradiční představou, že mobilní komunikace je vždy dražší než pevné telefony ...

Nový mezinárodní průzkum ukazuje, že podniky přicházejí o významné úspory nákladů - v některých případech až ve výši 25 % - protože nepřesouvají většinu nebo veškeré své hovory z pevných linek na mobilní telefony. Tento výsledek je v rozporu s tradiční představou, že mobilní komunikace je vždy dražší než pevné telefony. Ve skutečnosti to naznačuje, jak může zvyšující se podíl mobilních telefonů v mnoha případech vyústit v nižší náklady vzhledem ke změnám ve schématech volání a v provozních a kapitálových výdajích.

Studie, kterou vypracovala společnost BearingPoint, jedna z největších obchodních poradenských firem na světě, ve spolupráci se společností Nokia Networks, zkoumá faktory které hovoří ve prospěch a proti přechodu od pevných linek k mobilním telefonům a také zda řídící pracovníci, kteří mají na starosti telekomunikace ve významných podnicích ve Francii, Španělsku, Německu, Finsku, Švédsku a USA znají tuto koncepci a její výhody.

Výzkum dospěl k závěru, že poskytovatelé mobilních služeb mají nyní velkou příležitost získat na úkor poskytovatelů pevných telekomunikačních linek větší podíl na trhu podnikových hlasových služeb tím, že si sjednají s podnikovými zákazníky minutové tarify, které poskytovatelům přinesou zisk a zároveň zákazníkům ušetří až čtvrtinu nákladů.

I přes značný rozsah používání mobilních telefonů v podnikové sféře analýza ukázala, že se podniky obvykle rozhodují o poměru mobilních a pevných telefonů podle potřeb zaměstnanců a neberou v úvahu úspory nákladů. Žádný z dotazovaných podniků nepoužívá postupy k systematické minimalizaci celkových telefonních nákladů na základě všech relevantních faktorů. Povědomost o možnosti úspor nákladů v souvislosti s přechodem od pevných telefonů k mobilním je nízká, převážná většina dotazovaných vedoucích pracovníků by podle studie přivítala další zkoumání způsobů aplikace této koncepce.

"Stanovit celkové telefonní náklady v rámci podniku je složitý úkol. Tato studie se podrobně zabývá existencí proměnných veličin a překážek. Studie ukázala, že jen málo podniků, pokud jsou vůbec nějaké, dobře ví, jak by mohly optimálně rozložit své náklady mezi používání pevných a mobilních telefonů," říká ředitel programu Fixed to Mobile Substitution společnosti Nokia Networks Mikko J. Salminen.

"Překvapivé je, že příležitost ke snížení nákladů přesunutím většího podílu volání na mobilní telefony je k dispozici a za správných podmínek nabízí firmám po celém světě úsporu nákladů v hodnotě mnoha miliard euro," dodává.

Tento projekt na jedné straně zkoumal správné podmínky pro úspěšný přechod z pevných linek na mobilní telefony v rámci podniku a přitom také bral do úvahy, že telefonní náklady v sobě dnes zahrnují spoustu různých navzájem propojených faktorů. Klíčovým zjištěním je, že u většiny společností, které používají jak pevné, tak mobilní telefony, je objem hovorů mezi oběma typy sítí často zbytečně vysoký, a totéž platí i o nákladech. V mnoha případech vede zvýšení podílu mobilních telefonů k nižším nákladům, protože kromě jiných výhod je nárůst poplatků za mobilní volání více než kompenzován nižšími poplatky za hovory mezi mobilní a pevnou sítí.

Studie se rovněž zabývala i jinými předsudky. Zatímco interní hovory z jedné pevné linky na druhou jsou často zdarma, údržba příslušné infrastruktury je nákladná. Skutečné množství hovorů mezi pevnými linkami je také menší, než se předpokládalo. Zaměstnanci při interní komunikaci stále častěji volají kolegům na mobilní telefony, protože je to mnohem účinnější způsob, jak je zastihnout. A vzhledem k tomu, že mnozí zaměstnanci používají zároveň pevné i mobilní služební telefony, existuje tu zřejmá možnost zrušit duplicitní infrastrukturu a náklady. Zahrnuje to odstranění nákladů týkajících se např. přesměrování hovorů ze stolních telefonů na mobilní.

Ve svém průzkumu trhu společnost Bearing Point oslovila vedoucí pracovníky telekomunikačních oddělení a oddělení informačních technologií evropských a amerických podniků. Byli dotazováni, jakým způsobem řídí své telefonní náklady a zda mají informace, jak účinněji optimalizovat náklady na pevné a mobilní telefony.

BearingPoint

Článek ze dne 24. listopadu 2003 - pondělí