logo itpoint.cz

Zkušební provoz Portálu veřejné správy zahájen

Ministerstvo informatiky dnes zahajuje zkušební provoz Portálu veřejné správy. Cílem této webové služby je poskytnout bezplatný elektronický vstup do úředního světa České republiky a usnadnit komunikaci občanů s veřejnou správou. Portál veřejné správy je základní etapou budování eGovernmentu v České republice.

Ministerstvo informatiky dnes zahajuje zkušební provoz Portálu veřejné správy. Cílem této webové služby je poskytnout bezplatný elektronický vstup do úředního světa České republiky a usnadnit komunikaci občanů s veřejnou správou. Portál veřejné správy je základní etapou budování eGovernmentu v České republice.

Portál veřejné správy slouží jako jednotná vstupní brána pro občany, kteří jeho prostřednictvím mohou komunikovat s veřejnou správou. Na jediném místě soustřeďuje Portál všechny potřebné informace o úřadech státní správy a samosprávy a zajišťuje dálkový přístup k aktuálním a ověřeným informacím a službám veřejné správy, včetně elektronických transakcí. Smyslem projektu je v souladu s programy a cíli Evropské unie v oblasti elektronické veřejné správy přispět ke zjednodušení administrativy, usnadnit komunikaci občanů či podnikatelů směrem k veřejné správě, zajistit jednoduchou a dálkově přístupnou výměnu ověřených informací a posílit transparentnost a důvěru ve veřejnou správu. "Letos na jaře jsem slíbil, že do konce roku bude Česká republika patřit mezi země, které mají tuto základní službu eGovernmentu. Jsem rád, že se to daří plnit," říká ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Portál veřejné správy jako jeden z projektů Ministerstva informatiky (MI) vzniká ve spolupráci s dalšími zástupci státní správy a samosprávy (ČSÚ, MV – projekt ePUSA, MPO, ČP, Svaz měst a obcí, Asociace krajů, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Městská část Prahy 5) a za účasti společností Český Telecom, IBM a Microsoft od února 2003. Jeho výstavba je však dlouhodobým procesem a spuštění zkušebního provozu jen první etapou. Ministr Mlynář vysvětluje : "V dalších etapách se bude Portál rozšiřovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů. V tomto smyslu je Portál veřejné správy trvale se proměňující projekt – z definice nikdy nemůže mít konečnou, neměnnou podobu. Doufám, že to pochopí všichni, kteří budou v současnosti na Portálu některé služby postrádat."

Prvních třicet dní zkušebního provozu bude Portál – přes přístupové heslo - otevřen pro zástupce orgánů veřejné správy (starosty, primátory, hejtmany a představitele úřadů státní správy), kteří by měli ověřit pravdivost údajů o svém úřadu a případné chyby opravit. Po uplynutí měsíční lhůty bude Portál (na veletrhu Invex) představen a otevřen veřejnosti.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář hodnotí význam zahájení provozu Portálu veřejné správy : "Spuštěním Portálu jsme odstranili dluh, který tu dlouhá léta byl. Není to však konec, nýbrž začátek práce na vybudování skutečně funkční elektronické brány do světa českých úřadů. Důležité ale je, že jsme začali."

Služby Portálu - ve zkušebním provozu jsou uživatelům k dispozici :

 1. Adresář veřejné správy
  Úplný seznam obcí, úřadů státní správy a samosprávy, ve kterém je možné mimo fulltextového vyhledávání vyhledávat též podle místa nebo tématicky. Informace o jednotlivých úřadech jsou propojeny s popisem služeb poskytovaných státními a veřejnými orgány v dané obci, včetně mimo jiné kontaktů, telefonního spojení a úředních hodin. Údaje o úřadech samosprávy jsou získávány v rámci projektu ePUSA (Elektronický portál územních samospráv), jehož řešitelem je Ministerstvo vnitra. Za jejich správnost a aktuálnost odpovídají představitelé samospráv. Za aktuálnost údajů úřadů státní správy pak ve zkušebním provozu odpovídá správce Portálu.

 2. Zákony ČR
  Sekce Zákony poskytuje bezplatně úplné, platné a aktuální znění zákonů ČR. Poskytovatelem databáze je firma ASPI Publishing. Databáze je průběžně aktualizována v den zveřejnění nového zákona či vyhlášky ve Sbírce zákonů. Vyhledávat lze podle názvu zákona, čísla zákona (nebo zkratky zákona), částky Sbírky zákonů a fulltextově. Pro lepší orientaci jsou hlavní a nejčastěji používané předpisy zveřejněny v samostatném odkazu Vybrané zákony. Rubrika Nové zákony představuje užitečnou službu především v období přijetí většího počtu nových zákonů. Součástí sekce Zákony ČR jsou dále směrnice a předpisy Evropské unie, publikované v rámci Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), který je provozován na serveru Úřadu vlády. Vyhledané dokumenty jsou přístupné k prohlížení a ke stažení ve formátu *.pdf.

 3. Životní situace
  Databáze životních situací obsahuje podrobné návody způsobu řešení více než stovky konkrétních úředních agend. Návštěvník Portálu se zde například dozví, které doklady potřebuje pro vyřízení té které agendy, kde, s kým, kdy a co může řešit a podle kterých právních předpisů má postupovat. V případě některých agend, jako například vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, je možné i vytištění příslušných formulářů. Sestavování návodů řešení jednotlivých životních situací je však složitý a dlouhodobý úkol. "Vypracování kompletní databáze životních situací, tak, aby každý našel všechno, je běh na dlouhou trať," říká ministr Mlynář. "Dobře víme, že seznam ani kvalita životních situací nejsou dokonalé. Nejdříve jsme se však zaměřili na zpracování těch situací, které lidé nejčastěji řeší. Další budeme přidávat a samozřejmě vylepšovat i ty, které již fungují." Životní situace jsou na Portálu shromažďovány ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy, která ručí za správnost uvedeného postupu jejich řešení. Cílem je dosáhnout takového stavu, kdy bude uživatel přes Portál schopen danou životní situaci úplným způsobem vyřešit: od vyhledání postupu řešení po vyplnění příslušného formuláře a jeho odeslání se zaručeným elektronickým podpisem.

 4. Podání
  Již nyní Portál obsahuje i aplikaci Elektronická podání, jejímž prostřednictvím je možné s využitím zaručeného elektronického podpisu určitou agendu vyřídit přímo prostřednictvím Portálu, tedy bez cesty na úřad. V pilotním provozu prozatím Portál umožní „malým organizacím“ přímé elektronické podání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení. Cílem je samozřejmě umožnit občanům, organizacím a veřejné správě podávat veškeré elektronické dokumenty jednotným způsobem a na jednom místě.

MI bude sledovat ohlasy a přání veřejnosti a jim služby Portálu přizpůsobovat. Ve druhé etapě, která začne počátkem příštího roku, budou zavedeny následující služby :

www.portal.gov.cz
www.portalverejnespravy.cz

MI ČR

Článek ze dne 10. září 2003 - středa