logo itpoint.cz

Zlaté oplatky vám zaručí bonus v hodnotě 2 hodin místního volání mimo špičku s Tele2

Soutěž Tele2 - podmínkou účasti v 1. (registračním) kole soutěže je splnění dvou podmínek a to, že se účastník zaregistruje jako nový zákazník Tele2 pro službu "Volba operátora 1002" a zároveň svoji účast v soutěži potvrdí zasláním 4 originálních obalů Zlatých oplatek Opavia na adresu soutěže. První kolo soutěže končí 30.9. 2003.

Soutěž Tele2 - podmínkou účasti v 1. (registračním) kole soutěže je splnění dvou podmínek a to, že se účastník zaregistruje jako nový zákazník Tele2 pro službu "Volba operátora 1002" a zároveň svoji účast v soutěži potvrdí zasláním 4 originálních obalů Zlatých oplatek Opavia na adresu soutěže.

Zaregistrovat se jako zákazník Tele2 pro službu "Volba operátora 1002" se může takový účastník, který nikdy předtím nebyl zákazníkem Tele2, je uživatelem pevné telefonní stanice u Českého Telecomu a nemá tarifní program "Home Mini", nebo "Special", pro který Český Telecom neumožňuje službu volba operátora.

Soutěž probíhá od 1.9. 2003 do 31.10. 2003, ve dvou kolech :

Soutěžit se bude na území celé České republiky. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která splní podmínky soutěže uvedené v tomto odstavci.

Soutěž není určena pro právnické osoby.

Další info k soutěži naleznete na www.zlatetele2.cz

Tele2

Článek ze dne 15. září 2003 - pondělí