Změny ve vysílacím anténním systému TV Ústí nad Labem 12 a souvisejících změnách v síti TV vysílačů šířících program TV Nova

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 696 ze dne 9. července 2001 zahájil ČTÚ v průběhu roku 2003 proces uvolňování 12. TV kanálu pro možnost zavedení vysílání digitálního systému T-DAB. ČR jako členský stát evropské regionální organizace CEPT v roce 1995 spolupodepsala mezinárodní vícestrannou dohodu Wiesbaden 1995, v jejímž rámci byl 12. TV kanál vyhrazen celoevropsky pro harmonizované zavedení vysílání digitálního rozhlasu.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 696 ze dne 9. července 2001 zahájil Český telekomunikační úřad v průběhu roku 2003 proces uvolňování 12. TV kanálu pro možnost zavedení vysílání digitálního systému T-DAB. Česká republika jako členský stát evropské regionální organizace CEPT v roce 1995 spolupodepsala mezinárodní vícestrannou dohodu Wiesbaden 1995, v jejímž rámci byl 12. TV kanál vyhrazen celoevropsky pro harmonizované zavedení vysílání digitálního rozhlasu.

V důsledku implementace závěrů této mezinárodní dohody v SRN došlo ke vzniku vzájemného rušení mezi vysíláním digitálního rozhlasu na území SRN a vysíláním analogové televize na území České republiky. Protože Český telekomunikační úřad nemá pro vysílač Ústí nad Labem 12 – Buková hora k dispozici náhradní kmitočet s odpovídajícími parametry, bylo nezbytné pro eliminaci vzniklého rušení přistoupit k úpravě vyzařovacího diagramu tohoto vysílače.

V průběhu října a listopadu byl proto realizován zcela nový anténní systém, který umožní další vysílání 12. TV kanálu s technickými parametry, které administrace SRN odsouhlasila. Důsledkem těchto úprav je zejména výrazné snížení intenzity elektromagnetického pole signálu vysílače Ústí nad Labem 12 v rozmezí azimutů 240° -360° . Z těchto důvodů došlo současně i ke zhoršení kvality, případně k úplné ztrátě primárního signálu pro některé televizní převaděče ležící v uvedené oblasti, a to především na Chomutovsku.

Pro zajištění kvalitního signálu, který by v uvedených lokalitách nahradil degradovaný signál vysílače Ústí nad Labem 12, rozhodl Český telekomunikační úřad po dohodě s provozovatelem vysílání i s provozovatelem vysílacích zařízení o realizaci nového vysílače malého výkonu na stanovišti Chomutov – Jedlová hora. Tento nový vysílač, pro který je zkoordinován 21. TV kanál, by měl zajistit nejen kvalitní signál pro oblast Chomutova, ale současně i kvalitní primární signály pro televizní převaděče v lokalitách, ve kterých došlo důsledkem úpravy vysílače Ústí nad Labem 12 ke zhoršení kvality přijímaného signálu nebo k jeho úplné ztrátě.

Český telekomunikační úřad upozorňuje diváky s anténními systémy orientovanými na příjem z vysílače Ústí nad Labem 12, že v rámci uvedených úprav došlo v některých sektorech ke změně polarizace vysílaného signálu a z tohoto důvodu bude pro zajištění kvalitního příjmu nezbytné provést úpravu polarizace i na přijímací straně. V případech, kdy došlo ke ztrátě signálu vysílače Ústí nad Labem 12 bude nutná orientace na signál buď jiného základního vysílače nebo nového vysílače Chomutov 21. I v těchto případech bude pro zajištění kvalitního příjmu těchto signálů zpravidla nezbytná kontrola vlastností přijímacích antén, jejich úprava nebo výměna.

Český telekomunikační úřad je připraven prověřit a ve spolupráci s provozovatelem vysílacích zařízení realizovat další případná technická opatření pro minimalizaci negativního dopadu uvedených změn.

ČTÚ č.j. 31231/03-613 
odbor správy kmitočtového spektra

ČTÚ

Článek ze dne 11. prosince 2003 - čtvrtek

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...