logo itpoint.cz

Změny ve vysílacím anténním systému TV Ústí nad Labem 12 a souvisejících změnách v síti TV vysílačů šířících program TV Nova

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 696 ze dne 9. července 2001 zahájil ČTÚ v průběhu roku 2003 proces uvolňování 12. TV kanálu pro možnost zavedení vysílání digitálního systému T-DAB. ČR jako členský stát evropské regionální organizace CEPT v roce 1995 spolupodepsala mezinárodní vícestrannou dohodu Wiesbaden 1995, v jejímž rámci byl 12. TV kanál vyhrazen celoevropsky pro harmonizované zavedení vysílání digitálního rozhlasu.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 696 ze dne 9. července 2001 zahájil Český telekomunikační úřad v průběhu roku 2003 proces uvolňování 12. TV kanálu pro možnost zavedení vysílání digitálního systému T-DAB. Česká republika jako členský stát evropské regionální organizace CEPT v roce 1995 spolupodepsala mezinárodní vícestrannou dohodu Wiesbaden 1995, v jejímž rámci byl 12. TV kanál vyhrazen celoevropsky pro harmonizované zavedení vysílání digitálního rozhlasu.

V důsledku implementace závěrů této mezinárodní dohody v SRN došlo ke vzniku vzájemného rušení mezi vysíláním digitálního rozhlasu na území SRN a vysíláním analogové televize na území České republiky. Protože Český telekomunikační úřad nemá pro vysílač Ústí nad Labem 12 – Buková hora k dispozici náhradní kmitočet s odpovídajícími parametry, bylo nezbytné pro eliminaci vzniklého rušení přistoupit k úpravě vyzařovacího diagramu tohoto vysílače.

V průběhu října a listopadu byl proto realizován zcela nový anténní systém, který umožní další vysílání 12. TV kanálu s technickými parametry, které administrace SRN odsouhlasila. Důsledkem těchto úprav je zejména výrazné snížení intenzity elektromagnetického pole signálu vysílače Ústí nad Labem 12 v rozmezí azimutů 240° -360° . Z těchto důvodů došlo současně i ke zhoršení kvality, případně k úplné ztrátě primárního signálu pro některé televizní převaděče ležící v uvedené oblasti, a to především na Chomutovsku.

Pro zajištění kvalitního signálu, který by v uvedených lokalitách nahradil degradovaný signál vysílače Ústí nad Labem 12, rozhodl Český telekomunikační úřad po dohodě s provozovatelem vysílání i s provozovatelem vysílacích zařízení o realizaci nového vysílače malého výkonu na stanovišti Chomutov – Jedlová hora. Tento nový vysílač, pro který je zkoordinován 21. TV kanál, by měl zajistit nejen kvalitní signál pro oblast Chomutova, ale současně i kvalitní primární signály pro televizní převaděče v lokalitách, ve kterých došlo důsledkem úpravy vysílače Ústí nad Labem 12 ke zhoršení kvality přijímaného signálu nebo k jeho úplné ztrátě.

Český telekomunikační úřad upozorňuje diváky s anténními systémy orientovanými na příjem z vysílače Ústí nad Labem 12, že v rámci uvedených úprav došlo v některých sektorech ke změně polarizace vysílaného signálu a z tohoto důvodu bude pro zajištění kvalitního příjmu nezbytné provést úpravu polarizace i na přijímací straně. V případech, kdy došlo ke ztrátě signálu vysílače Ústí nad Labem 12 bude nutná orientace na signál buď jiného základního vysílače nebo nového vysílače Chomutov 21. I v těchto případech bude pro zajištění kvalitního příjmu těchto signálů zpravidla nezbytná kontrola vlastností přijímacích antén, jejich úprava nebo výměna.

Český telekomunikační úřad je připraven prověřit a ve spolupráci s provozovatelem vysílacích zařízení realizovat další případná technická opatření pro minimalizaci negativního dopadu uvedených změn.

ČTÚ č.j. 31231/03-613 
odbor správy kmitočtového spektra

ČTÚ

Článek ze dne 11. prosince 2003 - čtvrtek