logo itpoint.cz

Zpráva o jednání ZUI s ministrem Vladimírem Mlynářem

Zástupci uživatelů internetu se sešli 4. března odpoledne, na samém počátku měsíce, který byl vyhlášen měsícem internetu, s ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem na hodinovém jednání v Poslanecké sněmovně. Hlavní pozornost byla věnována nejprve problematice ADSL, kde byla situace již zcela neudržitelná, protože ČR byla spolu se Slovenskem jedinou zemí v Evropě, kde dosud nebyla možnost toto vysokorychlostní připojení k internetu využívat.

Zástupci uživatelů internetu (ZUI) se sešli 4. března odpoledne, na samém počátku měsíce, který byl vyhlášen měsícem internetu, s ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem na hodinovém jednání v Poslanecké sněmovně.

Hlavní pozornost byla věnována nejprve problematice ADSL, kde byla situace již zcela neudržitelná, protože ČR byla spolu se Slovenskem jedinou zemí v Evropě, kde dosud nebyla možnost toto vysokorychlostní připojení k internetu využívat.

Delegace ZUI ocenila přínos ministra k urychlení jednání, i když vyjádřila značnou nespokojenost s koncovými cenami za jednotlivé rychlostí, které neumožňují plošné rozšíření širokopásmového připojení, které je zakotveno v programových dokumentech vlády a Akčním plánu eEurope+. Především pro malé firmy však bude okamžitým přínosem. Pan ministr ocenil práci ZUI při shromažďování informací, které jsou v zásadním rozporu s informacemi prezentovanými Českým Telecomem a informoval, že pro vyřešení tohoto cenového sporu se obrátil na Český telekomunikační úřad s žádostí o zpracování analýzy cen v EU oproti ČR. V této době přemýšlí, zda využít nabídky na ADSL připojení k internetu.

ZUI informovali ministra o nynější situaci z jednání Fóra pro vytáčený internet, kde se již řadu měsíců jedná o nových modelech připojení, ale bohužel se nedaří nalézt vhodné řešení jak u modelů tak metodiky stanovení cen. Za nepřijatelný označili přístup vyjednávačů Českého Telecomu k otázkám neměřeného a intervalového paušálu, kteří z hlediska ZUI hledají důvody, proč to nejde, místo hledání způsobů, jak to zavést. Pan ministr se vyjádřil, že věří, že i v případě paušálů se podaří dosáhnout již v brzké době dohody. Paušál je podle něj službou, která je prioritou pro zavedení v ČR (zejména mimo velkých měst) a určitě by měla být co nejdříve zveřejněná, byť pro začátek možná za více, než ZUI požadovaných 600 Kč měsíčně. Sám ministr se chce zasadit o urychlení zavedení plného neměřeného paušálu (Friaco). Pan ministr je ochoten akceptovat i případné přerušení spojení ze strany ISP po určité době spojení z důvodu zachování kvality spojení.

Poslední bod tohoto jednání byl věnován novele zákona o telekomunikacích, která právě přišla do Poslanecké sněmovny. Jejím cílem je v souladu se závazky vůči Evropské unii zpřístupnit místní smyčky konkurenci a tím dosáhnout lepších nabídek pro koncové uživatele. ZUI přivítali, že se tato novela dostala do Parlamentu, byť podle jejich představ měla jít ještě dále a zahrnovat i tzv. bitstream pro rychlejší zavedení konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu. Pan ministr vysvětlil tuto věc tak, že bitstream bude zapracován do nově připravovaného zákona o elektronických komunikacích, který by měl být zpracován ještě letos.

Zároveň vyjádřil obavu, že jeho prosazování by mohlo ohrozit průchod novely sněmovnou, což by považoval za nešťastné.

Luboš Olejár
mluvčí OPZT & ZUI
ZUI@pacienti.cz

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 6. března 2003 - čtvrtek