logo itpoint.cz

Zvýšení cen T-Mobile a právo volby

Pokud se rozhodnete po "vánoční nadílce" od T-Mobile odstoupit od smluvy, musíte nejpozději do 16. ledna 2003 doručit její písemné odstoupení obsahující identifikační údaje o účastníkovi i uzavřené smlouvě - pak podle informace infolinky T-Mobile nebude v tomto případě uplatňována  smluvní pokuta ve výši zbývajících měsíčních paušálů do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Zdražení v síti T-Mobile se setkává u uživatelů se značnou nevolí. Obvyklou reakcí na podobný postup v jiné oblasti podnikání by byla volba jiného poskytovatele služeb, který by nabídl výhodnější podmínky. V tomto případě tomu však brání především užívané číslo, blokování mobilních telefonů a v některých případech také smluvní pokuta.

Byť byla úprava cen v síti T-Mobile, většinou směrem nahoru, anoncována mezi svátky, kdy se většina lidí věnuje zaslouženému odpočinku, setkala se se značným odporem uživatelů. Na internetu podepisovaná petice, připravovaný bojkot užívání T-Mobile i množství reakcí v diskuzních fórech ukazuje, že se Radiomobil odhodlal k velmi nepopulárnímu opatření.

"Běžným spotřebitelským chováním, když prodejna zdraží rohlíky, je jejich nákup v obchodě naproti. U mobilních telefonů to však tak jednoduché není," uvedla tisková mluvčí SOS Ivana Picková.

Uživatel bude řešit především následující otázky :

Pokud se uživatelé rozhodnou od smlouvy odstoupit, musí nejpozději do 16. ledna 2003 společnosti Radiomobil a. s. doručit písemné odstoupení od smlouvy obsahující identifikační údaje o účastníkovi i uzavřené smlouvě.

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 3. ledna 2003 - pátek