logo itpoint.cz

15. březen - Světový den spotřebitelských práv

Před 21 lety byl 15. březen vyhlášen Světovým dnem spotřebitelských práv. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky pozitivně hodnotí, že se během minulých let významně rozšířila zákonná práva také spotřebitelů v České republice. Evropská legislativa, týkající se této problematiky, již byla v podstatě implementována do našeho právního řádu.

Před 21 lety byl 15. březen vyhlášen Světovým dnem spotřebitelských práv. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) pozitivně hodnotí, že se během minulých let významně rozšířila zákonná práva také spotřebitelů v České republice. Evropská legislativa, týkající se této problematiky, již byla v podstatě implementována do našeho právního řádu.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) pozitivně hodnotí, že se během minulých let významně rozšířila zákonná práva také spotřebitelů v České republice. Evropská legislativa, týkající se této problematiky, již byla v podstatě implementována do našeho právního řádu.

Zkušenosti poraden SOS bohužel potvrzují, že přetrvávajícím problémem spotřebitelů v České republice je obtížná dosažitelnost práva. Přetrvávají problémy ve vztahu mezi spotřebiteli a podnikateli, i nedostatečná informovanost. Nedostatečná znalost práv na obou stranách pomyslného pultu komplikuje řešení problémů.

Celkem 9055 podnětů od spotřebitelů zaznamenalo SOS v roce 2003 prostřednictvím svých Spotřebitelských informačních center, on-line poradny na webových stránkách www.spotrebitele.info či poradenské lince SOS po telefonu 900 969 091. Proti předcházejícímu roku (rok 2002 - 6100 podání) jde opět o výrazný nárůst, což svědčí o tom, že spotřebitelé si stále více uvědomují, kde mají možnost získávat informace a kam se obrátit se svým problémem.

Mnohý český spotřebitel často nezná svá práva, mnohdy bohužel netuší, že spotřební zboží má dvouletou záruční dobu, že prodávající je povinen vyřídit jeho reklamaci do 30 dnů, že od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání může odstoupit v zákonem stanovené lhůtě bez udání důvodu atd.

"Jedním z velkých problémů, které SOS při kontaktu se spotřebiteli eviduje, je i problém říci, co vlastně od prodávajícího či dodavatele služeb spotřebitelé chtějí, a schopnost přiměřeně to naformulovat," říká František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS. Proto SdruženíOS nově připravilo soubor 10 vzorových dopisů pro nejčastější problémové situace (reklamace, odstoupení od smlouvy, úhrada nákladů v souvislosti s reklamací, náhrada škody na převzaté věci atd.).

Na adrese Rytířská 10, 110 00 Praha 1 si mohou celý soubor spotřebitelé koupit za zvýhodněnou cenu 50 Kč denně od 8 do 16 hodin, případně objednat poštou či na www.shop.spotrebitele.info. Vzorové dopisy je možné zakoupit také jednotlivě za cenu 10 Kč za jeden.

Před letošním Světovým dnem spotřebitelských práv dostávají čeští spotřebitelé ještě jeden dárek. Časopis Štít spotřebitele, který vydává SOS již dvanáctý rok, změnil tvář a vychází za stejnou cenu nikoliv jako čtvrtletník, ale jako dvouměsíčník. S barevnou obálkou, na 24 stranách i se speciální přílohou Od vidlí po vidličku, kterou připravují odborníci z Ústavu zemědělských a potravinářských informací, mají spotřebitelé možnost dozvědět se spoustu nového ze spotřebitelské problematiky.

Štít je možné si objednat za 60 Kč na rok (jedno číslo 15 Kč), případně zakoupit prostřednictvím internetu nebo v jednotlivých Spotřebitelských informačních centrech nebo na adrese Rytířská 10, 110 00 Praha 1.

SOS

Článek ze dne 15. března 2004 - pondělí