logo itpoint.cz

17. květen - Světový den telekomunikací 2004

Náplní a ústřením motivem bývá aktuální problematika z oblasti telekomunikací celosvětového významu. Letošním tématem Světového dne telekomunikací je "Informační a komunikační technologie - cesta k udržitelnému rozvoji".

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) každoročně organizuje 17. května World Telecommunication Day – Světový den telekomunikací.

Náplní a ústřením motivem bývá aktuální problematika z oblasti telekomunikací celosvětového významu. Letošním tématem Světového dne telekomunikací je "Informační a komunikační technologie - cesta k udržitelnému rozvoji". Poselství generálního tajemníka Yosiho Utsumi si můžete přečíst zde (v anglickém jazyce).

Mezinárodní vládní organizace s univerzální účastí ITU byla založena v Paříži v roce 1865 (původně jako International Telegraph Union, k přejmenování na ITU došlo roku 1934). Od roku 1947 je přidruženou organizací OSN. V současné době tvoří členskou základnu ITU 189 států a jejím sídlem je Ženeva.

Posláním ITU je mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, podpora rozvoje nových technologií a dohled nad účelným rozdělováním kmitočtového spektra. Valné shromáždění OSN pověřilo ITU odborným vedením a organizační garancí přípravy Světového summitu o informační společnosti (WSIS). Koordinátorem účasti delegace České republiky na summitu WSIS po odborné stránce je Ministerstvo informatiky.

Československo bylo členem ITU od roku 1920, Česká republika je členem od roku 1993. Na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 byla Česká republika znovuzvolena do Rady ITU. Gestorem odborného členství ČR je Ministerstvo informatiky, které v Radě zastupuje I. náměstek Michal Frankl.

MI ČR

Článek ze dne 17. května 2004 - pondělí