logo itpoint.cz

2N Telekomunikace investuje do vzdělávání

Společnost dlouhodobě podporuje mladé talenty na více než deseti vysokých a středních školách. Díky systematické péči o profesní a osobní rozvoj zaměstnanců se 2N podařilo zvýšit produktivitu práce na úroveň 3,3 milionu Kč na jednoho pracovníka a držet krok s konkurenčními firmami v zemích Evropské unie.

Společnost 2N Telekomunikace a.s. posiluje své investice do vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu. Dlouhodobě podporuje mladé talenty na více než deseti vysokých a středních školách. Díky systematické péči o profesní a osobní rozvoj zaměstnanců se 2N podařilo zvýšit produktivitu práce na úroveň 3,3 milionu Kč na jednoho pracovníka a držet krok s konkurenčními firmami v zemích Evropské unie.

"Péče o zaměstnance vychází z hlavní myšlenky, že kultura a úspěšnost celé firmy je úzce svázána se schopnostmi jejích pracovníků," říká generální ředitel 2N Oldřich Stejskal a dodává: "Vzdělávací programy ve 2N proto zahrnují nejen technické a produktové vzdělávání či běžné jazykové kurzy, ale také dlouhodobé zvyšování schopností v oblasti komunikace a interpersonálních vztahů." Tato firemní politika je zaměřena na udržení vysoké produktivity práce na jednoho pracovníka. Ta v uplynulém roce přesáhla 3,3 milionu Kč na zaměstnance. Ve výrobních útvarech je produktivita ještě vyšší a překračuje hranici 5 milionů korun na pracovníka. Je plně srovnatelná se standardy v EU.

Místem, kde se úspěšně daří vzdělávacím programům podporovaným 2N, jsou vysoké a střední školy. Na Vysoké škole báňské Ostrava byla loni otevřena nová učebna, na jejímž technologickém vybavení se firma 2N výrazně podílela. S Vysokou školou báňskou 2N zároveň spolupracuje i na přípravě výukového programu v oblasti tzv. konvergentních technologií. Prostřednictvím 2N bude studentům k dispozici také praktická ukázka řešení ATEUS pro malé a střední firmy. Podobné projekty zahájila společnost 2N také s Technickou univerzitou Liberec, SPŠ Elektrotechnickou Ječná v Praze, SOU elektrotechnickým Plzeň nebo SOU telekomunikačním v Praze.

Pro studenty, vývojáře a další technologické firmy je kromě řady odborných kursů k dispozici otevřený projekt pro konvergentní technologie. Projekt XAPI Open otevírá aplikační možnosti ústředen ATEUS a jejich telekomunikačních služeb vývojářům pro mezioborová řešení z oblasti IT. Studenti a vývojáři mají k dispozici časově neomezené zpřístupnění vývojových a aplikačních prostředí. Od projektu si 2N slibuje nejen vyšší potenciál partnerů a absolventů škol, vedoucí k vyššímu využití technologií ATEUS v praxi, ale také zajímavé možnosti pro nábor špičkových odborníků pro vývojové i aplikační týmy.

2N Telekomunikace

Článek ze dne 19. dubna 2004 - pondělí