logo itpoint.cz

2N Telekomunikace je se stává držitelem certifikací podle ISO 9001:2000

Přechod z dosavadního systému dle ISO 9001:1994 na novou normu trval ve firmě pouhé čtyři měsíce. Řízení společnosti v souladu s normami ISO 9001 považuje 2N za nezbytný nástroj pro úspěch u tuzemských i zahraničních zákazníků. Obzvláště v cizině je certifikace chápána jako známka vyspělosti dodavatele a exportéři se bez ní jen těžko uplatňují na tradičních evropských trzích, ale třeba i v Jižní Asii.

V červenci získala společnost 2N Telekomunikace a.s. (2N) certifikát řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Přechod z dosavadního systému dle ISO 9001:1994 na novou normu trval ve firmě pouhé čtyři měsíce. Řízení společnosti v souladu s normami ISO 9001 považuje 2N za nezbytný nástroj pro úspěch u tuzemských i zahraničních zákazníků. Příprava na certifikaci potvrdila, že procesní řízení, které je základem nové normy ISO, je ve firmě preferovaným způsobem řízení a že normované zásady péče o spokojenost zákazníka či péče o zdroje a produkty jsou blízké i novému managementu společnosti.

Společnost 2N přistoupila k certifikaci systému dle ISO 9001:1994 již v letech 1998 až 1999. Tato strategie se ukázala jako správná a přispěla k tomu, že firma dosahuje pravidelného meziročního růstu. Velmi úspěšná je také na zahraničních trzích, kde v roce 2003 vykázala celkové tržby ve výši 250 milionů korun. Jejich podíl na celkových finančních výsledcích 2N se přiblížil hodnotě 75 %.

Úspěch na mezinárodních trzích od počátku ovlivňoval i přípravu na novou certifikaci. Tomáš Trefný, CIO společnosti 2N Telekomunikace, který stál za celým projektem ve 2N, k tomu říkáb: "S expandujícím zahraničním obchodem se ukázalo jako potřebné zrevidovat některé letité způsoby práce a naopak, do určité míry stabilizovat překotný vývoj událostí směrem k zahraničním zákazníkům. S podporou představenstva jsme jako vhodný způsob provedení změn zvolili procesní způsob managementu, tedy metodu, která v dosavadní hierarchické struktuře firmy dokáže rychle reagovat na podněty zákazníků a požadavky změn produktů. Obzvláště v cizině je certifikace chápána jako známka vyspělosti dodavatele a exportéři se bez ní jen těžko uplatňují na tradičních evropských trzích, ale třeba i v Jižní Asii. Právě při hledání místa na zahraničních trzích musíme najít způsob řízení napříč organizační strukturou, řídit aktivity formou projektů, zabývat se produktivitou jednotlivců, lépe plánovat a zejména nacházet poučení u našich zákazníků. Umět se zeptat a rychle zpracovat, co vlastně od našich výrobků očekávají, co je lákavé pro jejich využívání. Objevili jsme Quality Management System, normovaný předpisem ISO a akceptovaný jako známka kvality tuzemskými i zahraničními klienty."

2N Telekomunikace

Článek ze dne 6. srpna 2004 - pátek