logo itpoint.cz

81,7 milionů Kč - to je pokuta Českému Telecomu za zneužití dominantního postavení na trhu telefonních služeb

Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou pravomocně ÚOHS. Při stanovení její výše bylo přihlédnuto mimo jiné k tomu, že uvedená společnost porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže opakovaně ! Česk7 Telecom zneužil svého dominantního postavení na trhu poskytování telefonních služeb určených podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí. Porušení zákona se týká smluv a dodatků u Všeobecných podmínek pro poskytování cenových plánů - PREMIUM, BENEFIT, BUSINESS OPTIMAL, TOP, BUSINESS PLATINUM COMBI.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 81,7 miliónů korun společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou pravomocně ÚOHS. "Při stanovení její výše bylo přihlédnuto mimo jiné k tomu, že uvedená společnost porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže opakovaně," zdůraznil předseda ÚOHS Josef Bednář.

ČESKÝ TELECOM zneužil svého dominantního postavení na trhu poskytování telefonních služeb určených podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí. Porušení zákona se týká smluv a dodatků u Všeobecných podmínek pro poskytování cenových plánů (PREMIUM, BENEFIT, BUSINESS OPTIMAL, TOP, BUSINESS PLATINUM COMBI). "Tyto smlouvy byly uzavřeny s téměř třemi tisíci podnikatelskými subjekty," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Jednáním ČESKÉHO TELECOMU došlo v období, kdy existuje veřejný zájem na liberalizaci telekomunikačního sektoru, k narušení hospodářské soutěže. A to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj konkurence, ale i cenovou diskriminací podnikatelských subjektů, které s účastníkem řízení uvedené smlouvy neuzavřely. V daném případě získali jednotliví zákazníci od soutěžitele v dominantním postavení různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb. Jde o takzvaný věrnostní rabat, tedy porušení zákona, které považuje za závažné i Evropská komise. Obchodní politika ČESKÉHO TELECOMU, například aplikace programů Winback/Retence vede k narušení hospodářské soutěže, což reálně znesnadňuje vstup alternativních operátorů na trh. Dopad na jiné soutěžitele spočívá přitom již ve skutečnosti, že tito soutěžitelé nemohou v důsledku jednání ČESKÉHO TELECOMU na relevantním trhu působit za rovných podmínek. Pokud jde o újmu spotřebitelů, pak je možné zdůraznit, že zneužití dominantního postavená na tomto trhu má v konečném důsledku téměř vždy negativní dopad na spotřebitele.

Nejvyšší pravomocně uložené sankce :

Pravomocná rozhodnutí s pokutou, týkající se Českého Telecomu :

S 104/99 – SPT Telecom, a.s. / ČESKÝ TELECOM a.s.

Porušení § 9 ZOHS – zneužití dominantního postavení společností ČESKÝ TELECOM, a.s.na trhu provozování jednotné telekomunikační sítě (dále jen "JTS") v UTO 02 Praha odmítnutím přistoupit na dohodu se svým konkurentem o takových podmínkách propojení obou částí JTS, která by jejímu konkurentovi i v případě tzv. internetových volání mezi sítěmi umožnila získat poměrnou část příjmů z příchozího provozu v síti provozované společností ČESKÝ TELECOM, a.s., čímž jej ekonomicky znevýhodnila.

Správní řízení zahájeno dne 5.10.1999, pokuta 2 mil. Kč, druhostupňové rozhodnutí vydáno dne 15.9.2000, právní moc 25.9.2000, podána žaloba k Vrchnímu soudu, kterým bylo vráceno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dalšímu projednání, nové druhostupňové rozhodnutí vydáno dne 20.7.2001, pokuta 1,8 mil. Kč, podána žaloba k Vrchnímu soudu – Vrchní soud se zcela ztotožnil se závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a sankci 1,8 mil. Kč v neprospěch ČESKÉHO TELECOMU potvrdil.

S 168/02 – ČESKÝ TELECOM, a.s.

Porušení § 3 odst. 2 písm. a) ZOHS – určování cen prodejcům telefonních karet X. Správní řízení zahájeno dne 19.8.2002, prvostupňové rozhodnutí vydáno dne 18.10.2002, podán rozklad, druhostupňovým rozhodnutím uložena pokuta ve výši 6,5 mil. Kč.

S 1/03 – ČESKÝ TELECOM, a.s.

Porušení § 11 ZOHS – zneužití dominantního postavení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. - smlouvy uzavírané s podnikatelskými subjekty na zvýhodněné cenové plány ve znění všeobecných obchodních podmínek obsahují protisoutěžní ustanovení, čímž vytvářejí bariéru pro rozvoj konkurence na trhu poskytování veřejných telefonních služeb určených podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí. Správní řízení zahájeno 13.1.2003, prvostupňové rozhodnutí vydáno dne 30.6.2003, pokuta 81,7 mil. Kč, podán rozklad, druhostupňové rozhodnutí bylo vydáno v roce 2004.

ÚOHS

Článek ze dne 4. února 2004 - středa