logo itpoint.cz

93 milionů eur pro další rozvoj vědeckovýzkumné panevropské sítě GÉANT

To je více než polovina celkových předpokládaných nákladů, zbytek by měl být pokryt z příspěvků spolupracujících zemí. V současnosti GÉANT a jeho partneři - národní sítě pro výzkum a vzdělávání (NREN) - poskytují služby akademické komunitě ve 34 zemích. Českou republiku v projektu reprezentuje sdružení CESNET se svou sítí CESNET2, která je připojena přímo do jádra sítě okruhem o kapacitě 10 Gb/s. Koordinátorem projektu je sdružení DANTE.

V průběhu srpna byl v Bruselu podepsán kontrakt, na jehož základě poskytne Evropská komise finanční prostředky na další rozvoj nejvýkonnější komunikační infrastruktury - vědeckovýzkumné panevropské sítě GÉANT. Na projekt označovaný jako GN2, který byl zahájen 1. září letošního roku a završen bude v srpnu 2008, přispěje Evropská komise částkou 93 milionů eur.

To je více než polovina celkových předpokládaných nákladů, zbytek by měl být pokryt z příspěvků spolupracujících zemí. V současnosti GÉANT a jeho partneři - národní sítě pro výzkum a vzdělávání (NREN) - poskytují služby akademické komunitě ve 34 zemích. Českou republiku v projektu reprezentuje sdružení CESNET se svou sítí CESNET2, která je připojena přímo do jádra sítě okruhem o kapacitě 10 Gb/s. Koordinátorem projektu je sdružení DANTE.

GÉANT je nejvýznamnějším mezinárodním projektem 5. rámcového programu EU. Zahájen byl 1. listopadu 2000 a zakončen bude letos 31. října. Páteřní linky sítě GÉANT mají přenosovou rychlost minimálně 2,5 Gb/s, jádro sítě je tvořeno okruhy s přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Unikátní parametry sítě umožňují vědeckým institucím pracovat na úkolech, které by individuálně nebyly schopny řešit. Jedná se třeba o projekty spojené s výzkumem vesmíru, s přechodem na internetový protokol IPv6 a podobně.

Se záměrem zachovat kontinuitu v rozvoji evropské akademické sítě byl vypracován a do 6. rámcového programu EU předložen návrh nového projektu s názvem Multi-Gigabit European Academic Network (GN2). Ten by měl na projekt GÉANT plynule navázat. Jeho smyslem je nabídnout evropským výzkumníkům infrastrukturu, která umožní přenášet velké objemy dat v krátkém čase, využívat pokročilé síťové aplikace, například výpočetní gridy a spolupracovat na společných projektech v reálném čase. Upgrade sítě GÉANT bude zahrnovat zpřístupnění služeb nejvyšší kvality určených nejnáročnějším uživatelům, tedy vědcům a výzkumníkům. Ti získají vlastní "vlnovou délku" vedoucí napříč celým kontinentem - end-to-end konektivitu, která jim umožní přímý přístup k pokročilým komunikačním parametrům sítě GÉANT a národních sítí pro výzkum a vzdělávání díky níž budou schopni vytvořit vlastní "virtuální" síť. Vyvíjené mobilní a roamingové služby evropským vědcům poskytnou možnost připojit se do sítě GÉANT, kdekoli budou potřebovat. Právě zaručená konektivita mezi koncovými zařízeními (end-to-end performance) a vyřešení požadavků na mobilitu budou patřit mezi priority projektu. Na jeho řešení se bude podílet 31 organizací zabývajících se problematikou vysokorychlostních sítí pro vědu a výzkum.

Účast sdružení CESNET na projektu GÉANT přináší České republice možnost aktivně se podílet na budování mezinárodní infrastruktury propojující výzkumná pracoviště v rámci Evropy, a zajistit tak pro uživatele sítě CESNET2 kvalitní přístup k informačním zdrojům v zahraničí za výhodných finančních podmínek. Svými výzkumnými výsledky navíc CESNET získal vysoké renomé na mezinárodní úrovni, což mu umožnilo zapojit se do mnoha významných nadnárodních projektů, mj. i do přípravy projektu GN2. V jeho rámci se hodlá zapojit do výzkumných aktivit především v oblasti monitorování, bezpečnosti sítí, autentizace a autorizace, mobility a také v oblasti end-to-end performance.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. V současné době provozuje národní gigabitovou síť CESNET2 a spolupracuje s Kanadou, Nizozemím a USA na budování globální lambda sítě GLIF (Global Lambda Integrated Facility). Díky aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v evropském projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

CESNET

Článek ze dne 14. září 2004 - úterý