logo itpoint.cz

Akcionáři Aliatelu se dohodli na finanční restrukturalizaci společnosti

Akcionáři společnosti na čtvrteční valné hromadě opět potvrdili svou plnou podporu plánu refinancování, který výrazně zlepší její finanční stabilitu. Jednomyslně schválili kapitalizaci dluhu na základní kapitál společnosti, který je tímto navýšen o více než 2,2 miliardy Kč. Na základě tohoto rozhodnutí společnost disponuje celkovým základním kapitálem ve výši 5,47 miliardy korun.

Po fázi rozsáhlých investic je nyní Aliatel ve fázi řízené restrukturalizace a stabilizace. Na čtvrteční valné hromadě akcionáři potvrdili svou plnou podporu tomuto procesu.

Akcionáři společnosti Aliatel na čtvrteční valné hromadě opět potvrdili svou plnou podporu plánu refinancování, který výrazně zlepší její finanční stabilitu. Akcionáři jednomyslně schválili kapitalizaci dluhu na základní kapitál společnosti, který je tímto navýšen o více než 2,2 miliardy Kč. Na základě tohoto rozhodnutí společnost disponuje celkovým základním kapitálem ve výši 5,47 miliardy korun. Díky této přeměně bude Aliatel bez dluhu. "Těší nás a jsme spokojeni s tím, že náš dlouhodobý plán finanční restrukturalizace společnosti je úspěšný. Aliatel je nyní plně samofinancovatelnou společností s vyváženým cash-flow," zdůraznil Josef Havel, předseda představenstva společnosti Aliatel.

Akcionáři dále projednali a podepsali smlouvy o pronájmu optických kabelů, které reagují na současný vývoj cen na trhu, což sníží fixní náklady společnosti. "Obojí, kapitalizace i nově dojednané smlouvy na optické kabely, významně posílí finanční pozici Aliatelu. Akcionáři věří, že s více než 200 milióny korun v hotovosti je Aliatel schopen v dohledné budoucnosti zajistit svůj další plánovaný růst a nadále zlepšovat svoji pozici na českém telekomunikačním trhu," řekl Engelbert Halm, člen představenstva Aliatelu a zástupce německého akcionáře, společnosti RWE.

Bernhard Fanger, generální ředitel Aliatelu poděkoval vlastníkům Aliatelu za plnou podporu a dodal: "Jsem rád, že veškerá opatření plánované finanční restrukturalizace byla našimi akcionáři jednomyslně podpořena a schválena. Naše silná pozice vedoucího alternativního operátora, kterou jsme s našimi zaměstnanci vybudovali, se nyní bude zakládat i na finanční stabilitě."

Aliatel

Článek ze dne 2. července 2004 - pátek