logo itpoint.cz

Aktuální novinky z dílny MI

Všechny (6000) naše knihovny na internetu do roku 2006, reakce ministra na motivační program pro manažery Českého Telecomu, prodej akcií Českého Telecomu a projekty Ministerstva informatiky pokračují.

Do roku 2006 by mělo být všech 6000 knihoven na internetu

Do roku 2006, kdy skončí vládě funkční období, by mělo mít všech zhruba 6000 tuzemských knihoven přístup k vysokorychlostnímu internetu. Novinářům to dnes řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář. Dodal, že zřízení připojení a jeho tříletý provoz bude knihovnám hradit jeho ministerstvo. O vybavení knihoven internetem rozhodla ve středu vláda. Nyní mohou uživatelé na internet ve 2000 knihovnách. Do konce roku by měla mít přístup na počítačovou síť další tisícovka. Připojení minimální rychlostí 256 kbit/s zajistí ministerstvo v rámci projektu jednotné komunikační infrastruktury státní správy. Připojení zdarma po dobu tří let podle Mlynáře umožní úspory, které stát díky projektu získal. Celkové náklady na připojení knihoven v letech 2005 až 2009 ministerstvo odhaduje na 432 milionů korun. Projekt dostal na starosti v roce 2001 Český Telecom bez výběrového řízení. Ministerstvo rovněž po ročním zkušebním provozu uvede do běžného provozu internetový portál veřejné správy.

Reakce ministra Mlynáře - motivační program pro manažery Českého Telecomu

Motivační program schválila červnová valná hromada společnosti. Vedení firmy by mělo být odměňováno mimo jiné podle toho, jak se bude vyvíjet kurz akcií Telecomu. Členové představenstva a dozorčí rady by příští dva roky měli dostávat částku odpovídající zhodnocení akcií v každém čtvrtletí. Pokud cena akcií nestoupne, vedení žádné odměny nedostane. Rozhodnutí je podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře nelogické a nesprávné. "Management firmy a statutární orgány jsou zodpovědné ze zákona všem akcionářům a když se jeden z akcionářů, tedy český stát, rozhodl prodat své akcie, nevypovídá to nic o odměnách managementu firmy," řekl dnes na tiskové konferenci. Připomněl, že ministerstvo informatiky nemá v Telecomu žádný vliv a nemůže tento nestandardní postup změnit.

Při prodeji akcií Českého Telecomu na burze stát získá méně

Pokud stát nabídne svůj 51procentní podíl v Českém Telecomu na kapitálových trzích, získá podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře méně, než v případě prodeje celého balíku jednomu zájemci. Premiér Stanislav Gross ve středu uvedl, že se mu zamlouvá prodej přes kapitálové trhy, při kterém odpadnou tlaky lobistických skupin. "Vrhnutí celého balíku na trh není možné, aniž by se cena nepropadla," uvedl Mlynář na tiskové konferenci. Větší výnos na burze by bylo podle ministra možné získat pouze v delším časovém období.

K další variantě prodeje jednomu zájemci v tendru by se Gross podle vyjádření pro BBC přiklonil v případě, pokud by se ukázalo, že prodej přes burzy by státu vynesl výrazně méně. Podle analytiků by se vláda prodejem přes kapitálové trhy připravila o prémii, kterou by zaplatil jeden uchazeč za získání majority ve firmě. Mlynář prosazuje prodej celého podílu telekomunikační firmě nebo konsorciu, ve kterém bude telekomunikační firma zastoupena. Podle něj není vhodný ani prodej finančnímu investorovi. Například po prodeji irského telekomunikačního operátora finančním investorům si firma znovu vybudovala monopol na poskytování služeb a irská vláda nyní musí budovat nové telekomunikační sítě. Ministr financí Bohuslav Sobotka by měl vládě nejpozději v říjnu navrhnout tři varianty prodeje.

Vedle prodeje celého balíku jednomu investorovi a nabídky na kapitálových trzích je ve hře ještě kombinace těchto variant. Svůj názor chce podle mluvčího Marka Zemana ministr oznámit až na jednání vlády. Prodej Telecomu by mohl vrcholit v březnu. Odborníci očekávají výnos na 50 až 65 miliard korun. Tržní hodnota firmy, která vlastní 100 procent v mobilním operátoru Eurotel, je podle současného kurzu akcií kolem 110 miliard korun.

Projekty Ministerstva informatiky pokračují

Ministerstvo informatiky v posledních dnech dokončilo několik klíčových návrhů zákonů. Vláda již schválila a Poslanecká sněmovna začne projednávat návrh zákona o elektronických komunikacích a novelu zákona o poštovních službách. Obě úpravy posilují konkurenci na trhu elektronických komunikací, respektive na trhu poštovních služeb, a měly by vstoupit v platnost na začátku příštího roku. K projednání vládou je připraven věcný záměr zákona o výměně dat ve veřejné správě a novela zákona o informačních systémech veřejné správy.

Zákon o výměně dat ve veřejné správě předpokládá vytvoření čtyř základních, referenčních registrů veřejné správy a stanovení obecných pravidel pro vedení registrů. Novela zákona o informačních systémech veřejné správy nově definuje systém standardů pro informační systémy veřejné správy a umožní mimo jiné České poště vydávat ověřené výpisy z registrů na poštovních přepážkách.

Ministerstvo dále v souvislosti s novou směrnicí EU připravuje novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Novela zpřesní povinnosti při zveřejňování informací a dokumentů ve veřejné správě a počítá s povinností zveřejňování úředních informací a dokumentů on-line. Zákon by měl vstoupit v platnost nejpozději 1. července 2005.

Ministerstvo informatiky dokončilo návrh Národní strategie vysokorychlostního přístupu k internetu (takzvané broadband strategie), kterou do čtrnácti dnů předloží k veřejné debatě, a pracuje na Národní strategii informační bezpečnosti. Broadband strategie popíše postupy a priority státu při podpoře rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice.

Ministerstvo informatiky pokračuje v projektech Portál veřejné správy, Národní program počítačové gramotnosti, Elektronický podpis obcím i v podpoře neziskových organizací. V rámci projektu jednotné komunikační infrastruktury do konce roku 2006 připojí všechny veřejné knihovny k internetu vysokorychlostním připojením. Knihovnám nabízíme zřízení připojení k internetu a financování provozu po dobu tří let. Celkové náklady v letech 2005 až 2009 jsou odhadovány na 432 mil. Kč.

K dnešnímu dni zaznamenal Portál veřejné správy již více než 1 000 000 návštěv a ve statistice TOPlist (www.toplist.cz) se stal trvale jedním ze tří nejnavštěvovanějších úředních webů. Dokončuje se nová grafická podoba Portálu a nové navigace, stejně jako integrace mapových služeb, poskytujících informace například o povodňových oblastech nebo skládkách. Od začátku příštího roku bude na Portálu fungovat elektronické zasílání důchodových listů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení a bude zahájen provoz jednotného registru živnostenského podnikání.

Tento týden vyhlásilo Ministerstvo informatiky výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2005 v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a informační společnosti. Neziskovým organizacím ministerstvo rozdělí 3 mil. Kč.

Obecné priority ministerstva se tedy se vznikem nové vlády nemění. Jsou jimi funkční e-government, který umožní občanům rychlou a jednoduchou komunikaci se státem a bude znamenat úspory ve státním rozpočtu, rovná soutěž na telekomunikačním trhu a rozvoj elektronického obchodu a v neposlední řadě podpora rozšíření počítačové gramotnosti.

MI ČR

Článek ze dne 17. září 2004 - pátek

Jak lépe najít zápasy pro vsazení? Vytvořte a ověřte si strategii sázení.
Česká pobočka spící Limited (UK) ideál v ručení, daních, zápisu do OR apod.
máme všech 9 druhů, a také Tatratea skleničky, tuby, dárkové balení.