logo itpoint.cz

Aliatel boduje v bankovnictví a státní správě

V současnosti Aliatel obsluhuje v segmentu bankovnictví na 50 nejvýznamnějších zákazníků, což odpovídá zhruba 50 % podílu na tomto trhu. Přitom ještě v roce 2001 poskytoval své služby jen patnácti a minulý rok pětatřiceti bankovním a finančním společnostem. V současné době v sektoru státní správy a regionální samosprávy Aliatel poskytuje své služby více než 700 zákazníků po celé republice. Jde o více než 200 měst a obcí, krajů a krajských měst, téměř čtyři desítky nemocnic a veřejných institucí a o stovky dalších organizací a škol.

Na své úterní tiskové konferenci společnost Aliatel představila své výsledky v segmentech zákazníků z řad financí a státní správy. Zvláštní pozornost byla věnována zákazníkům v segmentu bankovnictví a finančnictví, v němž má největší alternativní operátor silné postavení. V současnosti Aliatel obsluhuje v tomto strategickém segmentu na 50 nejvýznamnějších zákazníků, což odpovídá zhruba 50 % podílu na tomto trhu. Přitom ještě v roce 2001 poskytoval své služby jen patnácti a minulý rok pětatřiceti bankovním a finančním společnostem. Od září 2003 do září 2004 vzrostly tržby Aliatelu v tomto segmentu vzrostly o 27 %. Plán do příštích dvou let je obsluhovat více než tři čtvrtiny tohoto sektoru a ještě více tak stáhnout náskok dominantního operátora v tomto segmentu. Mezi top zákazníky Aliatelu dnes patří nejvýznamnější společnosti - jako je mimo jiné Česká spořitelna, Česká národní banka, Raiffeisenbank, Komerční banka, GE Capital Bank či eBanka.

Situace v oblasti státní správy a veřejného sektoru je do značné míry dána historickými okolnostmi a preferencemi. Aliatel do tohoto segmentu trhu proniká postupně prostřednictvím své nabídky pro instituce centrální správy a regionální samosprávy. Tato nabídka se prokázala jako nejvýhodnější z hlediska poměru ceny a kvality dodávaných služeb v množství výběrových řízení. Zákazníci dostávají kvalitní komplexní řešení, technicky srovnatelné s nabídkou dominantního operátora, ale za cenu až o 40 procent nižší. O tom, jak jsou služby Aliatelu důvěryhodné, svědčí zatěžkávací zkouška z dob povodní. Aliatel tehdy prokázal nanejvýš flexibilní přístup, když ve své síti v rekordním čase připojil některé zákazníky z veřejného sektoru, například nemocnice, jež byly pro dominantního operátora nedostupné.

V současné době v sektoru státní správy a regionální samosprávy Aliatel poskytuje své služby více než 700 zákazníků po celé republice. Jde o více než 200 měst a obcí, krajů a krajských měst, téměř čtyři desítky nemocnic a veřejných institucí a o stovky dalších organizací a škol.

Podle obchodního ředitele společnosti Miroslava Heráně se na úrovni státní správy osvědčuje komplexní integrující přístup, kdy Aliatel poskytuje své služby vícero institucím v rámci jednotlivých obcí a krajů. Miroslav Heráň v této souvislosti představil integrované telekomunikační řešení pro město Plzeň, které může sloužit jako případová studie. V síti vzájemně propojených institucí jsou nejen magistrát města, městská policie či krajský soud, ale i knihovna, zoologická zahrada a velké podniky jako jsou Škoda Holding a Západočeská energetika.

Vznikla tak privátní hlasová síť založená na systému vzájemně propojených telefonních ústředen zahrnující celkem 31 lokalit, 22 ústředen a více než 2 200 telefonních linek. V rámci této sítě nejsou hovory účtovány a bezplatné je volání i mezi těmito institucemi. Celková úspora telekomunikačních nákladů s Aliatelem činí pro město Plzeň až 40 %. Menší část těchto reálně ušetřených prostředků město použilo na financování nových ústředen, čímž zmodernizovalo svoji infrastrukturu.

Jednotné komunikační prostředí používané v městem Plzeň může být modelem i pro další města a obce v celé České republice. Aliatel je připraven se podílet na návrhu projektu, jeho realizaci a provozu sítě. Financování telekomunikačních nákladů v sektoru státní správy a místní samosprávy spadá do oblasti, kde lze čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Právě období přelomu roku představuje nejpříhodnější dobu pro vypsání výběrového řízení na telekomunikační služby.

Aliatel

Článek ze dne 25. listopadu 2004 - čtvrtek