logo itpoint.cz

Aliatel cílí na malé a střední firmy a snižuje ceny hlasových služeb

Aliatel chce v roce 2004 udržet celoroční objem tržeb na vzrůstající úrovni. Pomoci mu k tomu mají nové cenové programy, orientace na segment malých a středních firem a zvýšené marketingové aktivity s akční nabídkou výhodného volání za 1 Kč ve špičce. Aliatel dále oznámil snížení cen hlasových služeb, které se objeví u všech dostupných služeb s přímým připojením i nepřímým připojením.

Podle Bernharda Fangera chce Aliatel v roce 2004 udržet celoroční objem tržeb na vzrůstající úrovni. Pomoci mu k tomu mají nové cenové programy, orientace na segment malých a středních firem a zvýšené marketingové aktivity s akční nabídkou výhodného volání za 1 Kč ve špičce.

Na středeční tiskové konferenci společnost Aliatel představila své plány pro rok 2004. Přední alternativní operátor chce navázat na úspěšný rozvoj firmy v minulých letech a udržovat tempo růstu tržeb za telekomunikační služby i ve fázi konsolidace společnosti, do níž Aliatel vstoupil po dobudování moderní sítě s potřebným pokrytím a infrastrukturou, a optimalizace vnitřních procesů zajišťujících kvalitní péči o zákazníka.

Podle generálního ředitele společnosti Bernharda Fangera se chce Aliatel v tomto roce soustředit na pokračující optimalizaci zákaznických procesů a zvyšování kvality poskytovaných telekomunikačních služeb. "V roce 2004 uděláme vše pro to, abychom udrželi vzrůstající trend objemu našich celoročních tržeb. Období expanzivního růstu firmy sice skončilo a telekomunikační trh pevných linek stagnuje, ale Aliatel i nadále vidí příležitosti pro růst svého podílu na trhu. Jde především o segmenty malých a středních společností, drobných podnikatelů a státních a veřejných institucí. Jim chceme přizpůsobovat nabídku našich služeb, jejichž silná stránka spočívá především v komplexnosti, vysoké kvalitě a spolehlivosti," uvedl Bernhard Fanger.

Aliatel, který zaujímá silnou pozici v sektoru velkých společností a korporací, chce oslovit trh malých a středních podniků (SME) a drobných podnikatelů prostřednictvím speciálních produktových balíčků. Obchodní ředitel Aliatelu Miroslav Heráň dodává: "Aliatel pro malé a střední firmy a instituce připravil standardizovaná řešení, která jsou přizpůsobena potřebám konkrétních oblastí podnikání. Zákazníci ušetří s Aliatelem zhruba 20-30 % nákladů za telekomunikační služby v porovnání s obdobnými podmínkami u dominantního operátora."

Aliatel dále oznámil snížení cen hlasových služeb, které se objeví u všech dostupných služeb s přímým připojením (Business Call Direct a Business Komplet) i nepřímým připojením (Business Call Smart). Plošné snížení minutových sazeb vychází z jednotlivých cenových programů a zahrnuje v sobě pokles propojovacích poplatků LRIC. Výrazné množstevní slevy přinesou další zvýhodnění zákazníků se silným provozem. Ceny za volání do pevných sítí sousedních zemí zlevní o 16 %.

Pro služby s přímým připojením do sítě Aliatelu Business Call Direct a Business Komplet jsou zavedeny jednotné cenové programy, které jsou nezávislé na použité technologii. Toto opatření přinese zjednodušení systému cen a snazší orientaci v nabídce. Aby zpřístupnil možnost přímého připojení i menším firmám, přichází Aliatel s připojením k internetu přes technologii ISDN PRI se slabším provozem, které znamená nižší paušální poplatky a nižší hranici minimálního provozu.

U služby s nepřímým připojením Business Call Smart nabízí Aliatel plošné snížení minutových sazeb podle sjednaného cenového programu. U vytáčeného internetu představil nový model lomeného tarifu, kdy dochází ke snížení ceny po 15. minutě připojení. Ceny za vytáčený internet tak klesly na 0,75 Kč/min ve špičce a na 0,27 Kč/min mimo špičku.

Na podporu prodeje hlasových a internetových služeb novým zákazníkům Aliatel spouští jarní marketingovou kampaň, která je zaměřena na malé a střední firmy. Cílem kampaně je přesvědčit potencionální zákazníky, že úspory za pevné telefony a internet jsou významné a proto stojí zato zvážit změnu operátora. Snahou je překonat u těchto zákazníků časté povědomí a letargii, že úspory za pevné telefony a internet nejsou zas tak veliké, aby se jim vyplatilo změnit operátora, a že alternativní operátoři jsou spíše pro velké firmy. "Kampaň má v oslovovaných středních a malých firmách budovat povědomí, že výhoda služeb Aliatelu je reálná, konkrétně určená právě jim a má je motivovat k rozhodnutí uspořit a získat výhodnější služby," vysvětluje dále Aleš Růžička, senior manažer marketingu a dodává: "Alternativní operátoři tu nejsou jen pro velké firmy. Nabídka Aliatelu pro malé a střední firmy je k dispozici. Stačí ji jen využít."

Pro kampaní oslovené zákazníky je připravena dlouhodobá akční nabídka výhodného volání: volání do všech pevných sítí v ČR za 1 Kč po 3. minutě hovoru, volání do všech sousedních států za 2 Kč po 3. minutě hovoru.

Aliatel

Článek ze dne 18. března 2004 - čtvrtek